Kort briefje aan de trajectregisseur

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:35 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Mededeling over bezwaard besluit en vovo

Geachte heer [trajectregisseur],

Voor het geval u intern niet op tijd op de hoogte bent gebracht - waar ik bij de onbehoorlijk handelende organisaties gemeente Epe en gemeente Apeldoorn niet gek van zou opkijken - deel ik u zo beknopt mogelijk het volgende mede:

Het door u opgestelde besluit van 9 februari 2021 'Traject naar werk' van 15 februari 2021 heb ik op 16 februari 2021 bezwaard.

Om het bezwaarde besluit te schorsen, ben ik - ook op 16 februari 2021 - bij Rechtbank Gelderland een spoedprocedure gestart (voorlopige voorziening).

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder