Klacht tegen onbehoorlijke gedraging

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:24 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Het vooraf al moeilijk doen over het inzien van een gespreksverslag - nog voor het gesprek überhaupt plaatsvindt - kan niet de bedoeling van behoorlijk bestuur zijn. Maar gemeente Apeldoorn deinst niet terug voor de (zoveelste) onbehoorlijke gedraging die ingaat tegen wat er is beschreven in de Behoorlijkheidswijzer.

Het gespreksverslag mag je achteraf inzien door een inzageverzoek in te dienen.

Tijd voor een klacht.


Melding klacht tegen ambtelijk optreden

Omschrijving

Op 2 februari 2021 heeft de trajectregisseur team Trajectregie, Afdeling Loket Sociaal, Dienst Maatschappelijke Ondersteuning mij dit schriftelijk te kennen gegeven:
"Het gespreksverslag mag je achteraf inzien door een inzageverzoek in te dienen."

Dit is een gedraging waarover een klacht kan worden ingediend. Ik doe dat hierbij.