Keurig door gemeente Apeldoorn afgehandeld!

Bijgewerkt: do 19 augustus 2021 - 15:33 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Ray Heijder heeft veel te klagen over de dienstverlening van gemeente Epe en gemeente Apeldoorn, maar als het wel goed gaat, meldt hij dat graag aan het lezerspubliek van Burgerheid.nl. Zo hoort het ook en de hoop en het geloof blijft dat hij in de toekomst een overwegend goed gevoel bij zijn lokale overheid zal mogen hebben.

In 2019 ging het nog mis met de aanvraag voor de individuele inkomenstoeslag van Ray Heijder. De toeslag werd geweigerd door de gemeente. Inmiddels ligt deze zaak in een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB 20/4497).

Ook in 2020 dreigde het eerst mis te gaan, maar corrigeerde de gemeente haar aanvankelijke afwijzing. Nadat hij in bezwaar ging, kreeg Ray de toeslag toch toegewezen.

Hoera, drie keer is scheepsrecht, de aanvraag van 2021 wordt zonder slag of stoot door de gemeente afgehandeld. Ray krijgt de individuele inkomenstoeslag.

Ray Heijder bedankt de afdeling Inkomensondersteuning van gemeente Apeldoorn voor de keurige en snelle afhandeling van zijn aanvraag individuele inkomenstoeslag 2021.


De beschikking

IIT