Hoezo bewijsstukken van sollicitatie-activiteiten?

Bijgewerkt: ma 22 maart 2021 - 12:32 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Vijf jaar lang effectief geen ene moer doen voor belanghebbende en dan plots 'out of the blue' en lang achteraf vragen om bewijsstukken van sollicitatie-activiteiten? Dat riekt naar het zoeken naar een aanleiding voor een maatregel en heeft weinig met doelmatigheid van doen.

Zo zijn we niet getrouwd!

Ray Heijder schreef:

Geachte heer [trajectregisseur],

Uw uitnodigingsbrief van heden voor een gesprek op 1 april 2021 om 10:00 uur heb ik in goede orde ontvangen. Ik heb de datum en tijd in mijn agenda kunnen zetten.

Het is mij niet duidelijk waarom de passage "Bewijsstukken sollicitatie activiteiten vanaf 1 juli 2020" in de uitnodiging is opgenomen en of dit een verzoek is of een opgelegde taak is en waar hier vóór 1 juli 2020 iets schriftelijk over is vastgelegd.

Dergelijke bewijsstukken zal ik dan ook niet meenemen en ik sta daar in afwachting van uw tegenargumenten op dit moment mee in mijn recht.

Tot 1 april.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder

Antwoord trajectregisseur:

Dag heer Heijder,

Bedankt voor uw reactie.

Opvraag van de sollicitatieactiviteiten is om een beeld te krijgen waar u allemaal solliciteert en/of u in deze nog ondersteuning nodig heeft.

Met krachtige groet,

[trajectregisseur]

Reactie Ray Heijder

Geachte heer [trajectregisseur]

Dat is mosterd na de maaltijd.

De gemeente verkeert al vijf jaar in de gelegenheid om zich af te vragen waar ik 'allemaal' solliciteer en doet daar niets mee.
Aan iemand vragen of hij of zij ondersteuning nodig heeft, is vragen naar de bekende weg als de persoon al vijf jaar geen betaalde baan heeft weten te vinden.

Bovendien heeft de gemeente er bij oprechte belangstelling voldoende aan om met belanghebbende zonder bewijsstukken te spreken over het verleden.
Bewijsstukken opvragen, is gericht op rechtmatigheid en niet op doelmatigheid.
Ik dacht te hebben verstaan dat u zich louter op doelmatigheid moet/wil richten.
Ik heb de geluidsopname van ons gesprek erop gecheckt. Ik heb het goed verstaan.

Zullen we vanaf nu gewoon de wet, beleidsregels en protocollen gaan volgen?
Dat komt zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid ten goede.

Ik zal op 1 april u en [juridisch medewerker] het een en ander (opnieuw) uitleggen.
Uiterlijk 26 maart doe ik u beiden een voorbereidingsstuk toekomen, zodat we wat gerichter aan de slag kunnen gaan tijdens het gesprek.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder