Gewoon toch erdoorheen douwen!

Bijgewerkt: za 12 juni 2021 - 23:59 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Al jaren is gemeente Apeldoorn in opdracht van gemeente Epe aan het traineren in de casus van Ray Heijder. Dat uit zich onder meer in het steeds proberen een vodje van maximaal twee maal een A4, een standaard formatje, als plan van aanpak erdoorheen te douwen. Daarbij wordt geen enkele inbreng van belanghebbende meegenomen, ook niet na telkens een voorbereidend gesprek. Ook nu is het weer als vanouds zover.

UITERAARD TEKENT RAY HEIJDER ER NIET VOOR!

Zie ook de reactie van Ray Heijder.

Concept plan van aanpak

Na het zoveelste kansloze gesprek is dit het concept, het vodje dat moet doorgaan voor een plan van aanpak.

Kenmerken:

  1. 95% standaard, dus geen maatwerk en nadere invulling, maar geüniformeerde verplichtingen die sowieso voor belanghebbende al golden sinds 2016;
  2. Het enige maatwerk: enkele termijnen en aantallen alsmede een van belanghebbende overgenomen advies dat 'toevallig' in het voordeel is van de gemeente.
  3. Verzonnen voorschriften en opdrachten die niet kunnen rekenen op rechtvaardiging vanuit de Participatiewet;
  4. Toegevoegde elementen die niet op 9 februari 2021 zijn besproken, maar er later bij zijn bedacht, dus niet afgesproken;
  5. Onderdelen die onvoldoende begrensd zijn en daardoor ruimte geven voor conflicten.

PVA 1

PVA 2