Gewijzigd besluit op bezwaar

Bijgewerkt: di 10 augustus 2021 - 09:25 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Gemeente Epe neemt een onrechtmatig besluit door een verzoek om inzage op grond van de AVG af te wijzen, terwijl in feite inzage wordt verstrekt. Dat die inzage als resultaat oplevert dat er in het onderhavige geval geen persoonsgegevens worden verwerkt, doet daar niets aan af.

Ray Heijder is op 14 juli 2021 in bezwaar gegaan bij gemeente Epe om dit te laten corrigeren. Zaaknummer: 324054.

Op 9 augustus 2021 wordt Ray in het gelijk gesteld en wordt het besluit gewijzigd. Hiermee vindt hij dat voldoende aan zijn bezwaar tegemoet is gekomen en is de zaak wat hem behoorlijk afgedaan.

Conclusie:
Ray Heijder is in het gelijk gesteld door gemeente Epe en zij heeft zijn advies overgenomen.

Hieronder de volgende documenten:

  1. Gewijzigd besluit van gemeente Epe
  2. Intrekking bezwaar van Ray Heijder

Gewijzigd besluit op bezwaar

Gewijzigd besluit Gewijzigd besluit


Intrekking bezwaar

Intrekking bezwaar