Gesprek inderdaad weer kansloos

Bijgewerkt: zo 13 juni 2021 - 14:53 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

De sombere vooruitzichten op het gesprek van vandaag 9 februari 2021 om 10:00 uur met de trajectregisseur blijken volledig terecht. Het gesprek is bijna een exacte kopie van eerdere gesprekken die in vijf jaar nihil resultaat opleverden. Net als de vorige keren was het wel een prettig en vriendelijk gesprek, maar daar koopt verder niemand wat voor.

Je behaalt doorgaans hetzelfde resultaat als je het steeds op dezelfde manier blijft doen!

Door Ray Heijder

Weigering maatwerk

In grote lijnen is er wederom sprake van het weigeren door de gemeente van het leveren van op de belanghebbende toegesneden maatwerk.

De trajectregisseur had weer het inmiddels bekende standaard format op het scherm staan, dat na een korte invuloefening moet leiden tot een heus Plan van Aanpak. Niet dus!

Resultaat zal een documentje zijn van maximaal twee kantjes met 'R.M.F. Heijder' erboven. Wel qua duurzaamheid een mooi stuk, want er kan ook zomaar 'Pieterse', 'Van Dijk', 'Petrović' of 'Yildirim' boven worden gezet.

De trajectregisseur gaf met minder of meerdere woorden aan dat er niets van mijn inbreng in het plan van aanpak zal komen te staan. Dit terwijl naar mijn oordeel wat ik erin wil hebben zeker van invloed is op de kans van slagen van zo'n uitvoeringsbesluit."

Dat wordt weer procederen

Waarschijnlijk zal de trajectregisseur er weer een kansloos eenzijdig opgesteld plan van aanpak doorheen proberen te douwen.

Net zo waarschijnlijk wordt dat dan ook weer bezwaar en beroep.

En zo is er nog altijd niets veranderd en komen Ray Heijder en de gemeente geen millimeter dichter tot elkaar.