Gesprek 9/2/2021 deel 6 van 9

> Burgerexperimenten
> In je hemd staan in de bijstand

De zesde tien minuten van het gesprek op dinsdag 9 februari 2021 tussen Ray Heijder (bijstandsgerechtigde) en de trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn.

50:01 - 60:00

Vervolg op de vijfde 10 minuten van het gesprek.

Gemeente ApeldoornDat gaat niet gebeuren.

Ray HeijderNee dat gaat gaat niet gebeuren, dus is het een aspect dat mee zal wegen.

Gemeente ApeldoornJa, voor het ondertekenen ja dan nee?

Ray HeijderNou ja, wat ik al zei, een besluit moet alle feiten en omstandigheden meenemen. Anders is het geen besluit. Dan is het geen zorgvuldig voorbereid besluit.

Gemeente ApeldoornNee oké, maar dat eh…

Ray HeijderDus ik vind dat dat gewoon van invloed is op de arbeidsinschakeling, sterker nog, dat vindt de gemeente ook. Dat staat ook namelijk in de stukken. Er staat ook in de stukken dat de gesprekken tussen ons opgeschort zijn vanwege het feit dat er procedures lopen. Nou datzelfde argument is nu nog steeds. Daarom dat we hier nu zitten, klopt ook niet.

Gemeente ApeldoornJa, de re-integratie?

Ray HeijderJa, dat Juridische Zaken heeft bijvoorbeeld de zorg uitgesproken over de slagingskans van onze gesprekken doordat er zaken liggen. Dat staat zwart-op-wit. Dat zal ik ook aanvoeren als ik in bezwaar ga tegen dit besluit. Dat het wel geroepen is, maar dat er vervolgens niets mee gedaan wordt. Maar ook dat er tussen de afstemming tussen Epe en Apeldoorn iets is. Dat ik verdacht vind. Maar ook dat er leugens op papier staan en dat ik het papier waar dat op staat daar weigert men mij een kopie van te geven. Zodat ik mij daar ook niet tegen kan verweren. Dat is een AVG-zaak die nou loopt. Dus dat zijn allemaal dingen daar kunnen dingen uitkomen die dit weer kunnen belemmeren.

Gemeente ApeldoornJa maar ik weet niet inhoudelijk wat dat is.

Ray HeijderNee dat hoeft ook niet.

Gemeente ApeldoornJij had die interne memo ook niet mogen zien, dacht ik…

Ray HeijderIk heb het uiteindelijk wel mogen zien, maar recentelijk is er weer een stuk boven water gekomen, waarin Juridische Zaken van alles over mij zegt wat gewoon niet waar is. Als dat in mijn dossier zit. Kijk, waarom zou ik een besluit ondertekenen op het moment dat degene die het besluit opstelt nog allerlei onwaarheden over mij heeft vastliggen. Dat kan toch niet? Dat is als dat je een vredesverklaring met iemand gaat tekenen, terwijl die nog van is om jou iets aan te doen. Als je dat weet, dan ga je dat toch niet doen? Is misschien een ander vergelijk, maar… Maar goed.

Gemeente ApeldoornJa.

Ray HeijderHet is ook zo: u moet gewoon uw werk doen en ik weet dat dat ook precies volgens dat stramien gaat, dat format.

Gemeente ApeldoornMaar ik kan wel die rol pakken om wat ik net zei, ik ga wel actief voor jou aan de slag.

Ray HeijderWat ik dan stel, dat hele traject waar ik in zit, daar hoort ook die problematiek bij. En daar zou u ook iets mee moeten gaan doen. En dat ligt niet op uw gebied.

Gemeente ApeldoornDaar kan ik op teruggefloten worden.

Ray HeijderJa weet ik, weet ik. Dat betekent dus dat u niet in staat bent om dat hele traject te regisseren. Dat stel ik dan hè? En dat is eigenlijk niet eerlijk. Ook naar u niet. Dat heb ik altijd geroepen.

Gemeente ApeldoornJa als je dat stukje erbij wilt hebben. Maar dat gaat dus niet gebeuren.

Ray HeijderDaarom heb ik destijds ook gevraagd om u van deze job af te halen.

Gemeente ApeldoornDat werkt niet zo.

Ray HeijderDat werk wel zo want ik het gedaan. Maar het is niet gehonoreerd. Uw manager is niet ontvankelijk gebleken voor de argumenten. Dat is niet mijn probleem. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dan niet. Dan ga je als gemeente doen wat je steeds doet. Prima. Maar dan kom je er dus ook niet uit.

Gemeente ApeldoornZijn er andere zaken die je zou kunnen doen om de kans op een baan te vergroten.

Ray HeijderDe kans om een baan te vinden, wordt misschien wel met 80% vergroot als de problemen zijn opgelost. Ja, dat blijf ik zeggen.

Gemeente ApeldoornDat kan ik niet in de vorm van een activiteit gieten hè?

Ray HeijderNee, dat hoeft ook niet. Dat doe ik wel. Ik bedoel, ik dwing dat wel af via de rechter, dat er een onderzoek komt naar de misstanden. En misschien haal ik dat uiteindelijk niet en krijg ik geen gelijk, maar ja dan zijn we ook alweer een tijdje verder. Maar ik geef het gewoon als boodschap, ik geef het eigenlijk als boodschap mee: los de problemen eerst op, maak de grond bouwrijp, bouwgrond en dan kunnen we bouwen. En tot die tijd blijft het aanrommelen.

Gemeente ApeldoornWat is dan precies als jij zegt: los de problemen op? Wat bedoel je dan precies?

Ray HeijderJa, alles wat er ligt natuurlijk.

Gemeente ApeldoornWat moet er een oplossing daarin zijn?

Ray HeijderDat heeft geen zin om dat hier… mijn dossier is bekend, bij u ook, dus die dingen. Dat er geen bezwaren meer zijn, geen beroepen.

Gemeente ApeldoornJe dient ze zelf in hè!

Ray HeijderJa, natuurlijk! De gemeente gaat dat niet voor mij doen. Dus ik moet het wel zelf doen. Maar dat is natuurlijk wel naar aanleiding van dat het nodig is. Het is niet zo dat ik een notoire bezwaarmaker ben. Dat staat ook wel ergens. Ik maak bezwaar omdat er ook een aanleiding is om bezwaar te maken. Ik ga geen bezwaar maken omdat mijn uitzicht thuis niet goed is of zo. Ik maak bezwaar omdat er zaken zijn waar bezwaar op gemaakt moet worden. Omdat mijn rechten worden geschonden.

Gemeente ApeldoornMaar ik zie ook dat je heel veel doet met aanvragen, met het woord ‘aanvragen’. Informatieverzoeken, dat daar ook best wel veel discussie over is. Dat het bij jou een aanvraag is, maar dat het soms een informatieverzoek is.

Ray HeijderNou ja ik baseer mij weer op de wettelijke feiten. Dat is eigenlijk niet iets tussen ons, maar…

Gemeente ApeldoornNee, nee, nee, maar dat is ook zo. Doelmatigheid.

Ray HeijderJa.

Gemeente ApeldoornDat laatste stukje zal ik gewoon rapporteren dat het speelt bij jou.

Ray HeijderJa maar, u kunt wel rapporteren, maar de gemeente weet dat. Kijk, het is hetzelfde als al die geüniformeerde verplichtingen die hierin staan, dat weet ik allang. Dat voegt niets toe. Zo’n plan van aanpak moet ook iets toevoegen hè? Het moet niet een herhaling van wat er in de wet staat, ja, huh, dat is mij genoegzaam bekend, sterker nog ik doe daar steeds een beroep op wat er in de wet staat. Daar gaat het juist om. Maatwerk is: hoe gaan we die wet nu invullen. Lokaal, op de persoon toegesneden. Daar gaat het om. Kijk, de gemeente heeft zeg maar de doctrine: als iemand een bijstandsuitkering heeft, dan volgen daar automatisch verplichtingen uit. Ja, dat klopt. Maar het is dan niet zo dat de invulling daarvan automatisch is. Die moet dan besproken worden.

Gemeente ApeldoornJa maar dat is dan maatwerk binnen bepaalde normen.

Ray HeijderKijk ik heb het ook iedere keer over artikel 7 van de Participatiewet, dat de gemeente, tenminste het college verplichtingen heeft. Maar ja, dat is ook geen verplichting die zwart-wit is. Dat is iets dat een invulling moet krijgen.

Gemeente ApeldoornDat is het ook en vaak is het gewoon hoe vlieg jij dat aan, hoe zie jij dat. En daar moet je het eens over worden. Word je het niet eens dan heb je recht om een bezwaar aantekenen.
Oké onze verantwoordelijkheden – een stukje kleiner – [gelach over en weer], maar dat kun je wel aanvullen. In de basis ben ik, gedurende dit traject, plan van aanpak, sta ik open voor vragen, beantwoord ik ze via mail, digitaal, wat dan ook en ondersteuning kan ook zijn: ik ga jou ook vacatures toezenden, maar ook zelf naar uitzendbureaus gaan, kijken wat er is en ook gewoon feedback geven.

Ray HeijderMisschien is dan goed om daarbij te vermelden, om mij daarbij een beetje in toom te houden, dat dat geen juridisch getinte vragen kunnen zijn. Punt is namelijk dat de meeste vragen die ik zal hebben aan de gemeente, 80% daarmee te maken zullen hebben.

Gemeente ApeldoornJa maar daarbij hou ik de boot af.

Ray HeijderLeg dat dan vast! Want dan op het moment dat ik met iets kom dat een juridische lading heeft, kunt u ook zeggen; ja maar ho, dat hebben we afgesproken , daar ga ik niet over. Anders zitten maar de hele tijd juristje met elkaar te spelen. En dat moet niet. Dat doe ik wel met mevrouw [qqqqqqq]. Dat is mijn vaste contactpersoon voor juridische zaken. Dat is ook leuk, dan zitten we bij de rechtbank, of bij de hoorzitting van de bezwaarcommissie en dan is het elkaar afbranden, maar buiten staan we gewoon lekker een praatje te maken. Ik bedoel, waarom zouden we elkaar de tent uitvechten. Dat hoeft niet.


60 minuten van 90 gepasseerd...

Lees je de volgende 10 minuten ook mee?