Gesprek 9/2/2021 deel 5 van 9

> Burgerexperimenten
> In je hemd staan in de bijstand

De vijfde tien minuten van het gesprek op dinsdag 9 februari 2021 tussen Ray Heijder (bijstandsgerechtigde) en de trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn.

40:01 - 50:00

Vervolg op de vierde 10 minuten van het gesprek.

Gemeente ApeldoornDaar heb ik het de vorige keer ook over gehad, als jij dus denkt dat je bepaalde facetten, werkzaamheden niet kunt verrichten, dat je openstaat voor onderzoek. Dat je denkt dat je medische belemmeringen hebt of psychische waardoor je bepaalde taken niet zou kunnen uitoefenen dat je open staat voor medisch onderzoek.

Ray HeijderOp het moment dat de gemeente iets aanbiedt en dat er iets zou zijn dat het zou belemmeren dan zou ik dat aangeven, maar op voorhand heb ik niks van waar ik denk van nou dat uh…

Gemeente ApeldoornMaar je bent toch actief, ook qua sporten…

Ray HeijderJa lichamelijk zijn er geen beperkingen, psychisch ook niet. Ik heb geen psychische beperking, maar kijk waar ik bezwaar tegen maak is dat de gemeente de troefkaart van psychische beperkingen ging trekken om zelf onder mijn beschuldigingen uit te komen.

Gemeente ApeldoornMaar omdat je dat zelf aangaf hè. Je gaf zelf aan, door toedoen van de gemeente dat je daar gewoon last van had.

Ray HeijderJa maar, natuurlijk, nou… last niet, dat heb ik nooit gezegd hè? Wat ik heb aangegeven is dat het onvermijdelijk is dat het een psychische belasting geeft op het moment dat jij allerlei procedures moet gaan voeren. Maar dat is evident. Daar heb je geen psycholoog voor nodig. Dat is hetzelfde dat je tegen een sporter zegt van ja je krijgt spierpijn als je honderd kilometer loopt.

Gemeente ApeldoornMaar daardoor was je op dat moment niet beschikbaar. En dat wilden we onderzoeken.

Ray HeijderNou dat is dan nog steeds zo. Dan ben ik eigenlijk niet beschikbaar. Dat is niet veranderd hè die omstandigheden. Die zijn hetzelfde gebleven, zo niet erger.

Gemeente ApeldoornJa.

Ray HeijderWant ik heb nu nog meer beroepen lopen, nog meer hoger beroepen. En er worden ook aanvragen niet gehonoreerd. Dus tja… Dan ben ik eigenlijk psychisch een wrak, zou je kunnen zeggen. Vanuit de gemeente-optiek bedacht.

Gemeente ApeldoornJa en vanuit jouw optiek?

Ray HeijderNee, want vanuit mijn optiek word ik er alleen maar sterker door… kijk als je meer weerstand krijgt, dan word je ook sterker.

Gemeente ApeldoornJa, dat is niet altijd zo hè?

Ray HeijderNou ja, in mijn geval wel. Ik word alleen maar meer strijdvaardig. Als ik denk dit is onrecht. Maar dat is geen onrecht dat u mij aandoet, maar wat de gemeente mij aandoet.

Gemeente ApeldoornIk probeer jou alleen maar te ondersteunen dat jij niet meer in gemeenteland komt. Niet meer als, hoe zeg je dat, uitkeringsgerechtigde. Maar misschien wel als, hè, wat jij wil. Als een collega. Ik weet niet wat de haalbaarheid daarvan is.

Ray HeijderAls een soort interne BOA die dan met kwaliteitsaspecten binnen de gemeente iets doet. Kijk, het voordeel daarvan zou zijn…

Gemeente ApeldoornWeet je, ik geloof ook best wel dat je dat zou kunnen, maar de wereld werkt in elk geval niet zo, vooral hoe jij bezig bent met klachten, bezwaarzaken. Weet je we zijn ook allemaal mensen en dat werkt dan niet in je voordeel.

Ray HeijderNee, het werk niet in het voordeel van de gemeente, dat snap ik. Ik begrijp ook dat gemeenten het niet leuk vinden wat ik doe. Maar je zou het als gemeente ook kunnen zien als kans, als iemand dat allemaal uitzoekt, laten we er wat mee doen. Er zijn ook gemeenten die het wel doen. Ik had laatst ook de gemeente Zwolle. Had ik laatst nog een heel gesprek mee en zei zo iemand: belachelijk hoe die gemeente Apeldoorn tegen jou doet. Ik zei: ja ik kan ook niet effe naar Zwolle verhuizen om daar betere kansen te hebben.

Gemeente ApeldoornKonden ze je niet gelijk aannemen daar?

Ray HeijderNee, je weet toch hoe dat werkt. Je kan dat natuurlijk makkelijk zeggen ‘wat erg dat ze je dat aandoen’, maar ik bedoel, als puntje bij het paaltje komt…

Gemeente ApeldoornJa, ja oké. Eh… het is een beetje in het verlengde, als je ziek wordt, langdurige ziekte of wat dan ook, dat je open staat ook voor onderzoek om te kijken wat er dan aan de hand is.

Ray HeijderJa als er een noodzaak is voor een onderzoek ben ik de eerste die dat toejuicht. Waarom niet? Ik bedoel als ik lichamelijk ineens wat mankeer dan ga ik ook naar de dokter. Maar als ik het idee heb dat het met een verkeer motivatie is…

Gemeente ApeldoornMaar het is vaak arbeids-medisch hè, het is altijd een beetje…

Ray HeijderJa dat weet ik, maar ook dat, dat moet ook met een plan.

Gemeente ApeldoornDat klopt.

Ray HeijderWant ik vind het ook belangrijk dat wanneer zo’n onderzoek dan gedaan is, wat wordt er dan mee gedaan. Gaan we er ook iets concreet mee doen.

Gemeente ApeldoornJa.
U neemt aangeboden werk aan.

Ray HeijderJa, onder voorwaarden. Dat moet ook netjes vastgelegd worden. Onder welke voorwaarden dat gebeurt. Niet zo van: jij gaat je morgen melden dat en dat in het kader van re-integratie en maak er het beste van, neem je lunchtrommeltje mee en succes ermee. Dat moet dan wel beschreven worden. Hoe lang? Met welke vooruitzichten? Dat soort dingen. Kijk, als het een re-integratievoorziening is, dan is dat iets wat het college aanbiedt, dat moet dan met een besluit.

Gemeente ApeldoornJa, maar dat is het niet.

Ray HeijderNee, oké.

Gemeente ApeldoornWeet, ik pak de auto straks naar Vaassen/Epe, ik ga naar uitzendbureaus en ik kijk naar vacatures, of ik heb contact met Lucrato die openstaande vacatures hebben en ik stuur jou die vacatures of ik bel met die werkgever en…

Ray HeijderNou kijk, dat zou een goede rol kunnen zijn van de gemeente. Dat die net even dat drempeltje overbrugt voor mij. Dat je zegt, er leven misschien wat nadelen aan de kandidaat, maar…
Weet je als zo’n werkgever zegt van: “Ja, we zouden hem zo in eerste instantie niet aannemen, als hij zo zou solliciteren, maar met een stukje vertrouwen dat de gemeente dan meegeeft, gaan we het doen. En dan moet hij zich natuurlijk nog wel bewijzen.” Dan heb natuurlijk een mooie…

Gemeente ApeldoornMaar dat is sowieso de intentie hè?

Ray HeijderJa maar dat weet ik, maar tussen intentie en uitvoering ligt nog wel een grote wereld, maar als dat kan, dan prima! En dan is het aan mij om te laten zien wat ik waard ben. Maar dat is natuurlijk altijd. Het is niet zo dat de gemeente voor mij alles kan regelen.

Gemeente ApeldoornMaar dan komen we op een punt die we een paar keer zijn tegengekomen: het kan van alles zijn.

Ray HeijderDe gemeente kan ook gewoon rekening houden met de persoon. Natuurlijk is het heel gemakkelijk om mij in een plantsoendienst neer te zetten. Dat is niet zo moeilijk. Dat kan. Dat zou ik ook aannemen. Waarom niet? Maar of dat nou…

Gemeente ApeldoornZou het je ook rust geven, misschien? Gewoon verstand op nul en knippen? Nee?

Ray HeijderHet is mijn hobby tuinieren. Ik heb alleen geen tuin nu, maar… knippen? Dat is eh…

Gemeente ApeldoornZullen we, want dat staat er straks ook, ik wil je dan één keer in de twee maanden spreken. Wat we kunnen afspreken, u neemt aangeboden werk aan, dat ik gewoon de eerste twee maanden, wat ik je aanbiedt, ik probeer gewoon dat het passend is. Sowieso. Ja?

Ray HeijderJa dat lijkt mij het meest nuttig. Om het op die manier te doen. Maar het gaat ook, en dat is van belang, om de manier waarop dat werk gedaan gaat worden. Tenminste onder welke afspraken. Dus als het echt gewoon een baan is, zeg maar betaald, met gewoon een normaal salaris. Dan is er niks aan de hand. Ik bedoel dat zou hetzelfde zijn als ik zo’n baan zelf zou vinden. Maar als het op basis van re-integratie is…

Gemeente ApeldoornNee, dat is het niet.

Ray HeijderOké. Maar daar wil ik wel even de knip zetten.

Gemeente ApeldoornJa, ja. Heb jij nog andere zaken?

Ray HeijderDe omstandigheden van de processen die er lopen, dat wil ik er ook in hebben. Dat moet wel meewegen. Dat het niet zo kan zijn dat er gezegd wordt: ja maar, je moet dat ook maar gewoon laten rusten. Wat eigenlijk de gemeente wil. Dat snap ik wel, want de gemeente is degene die door mij aangeklaagd wordt. Natuurlijk wil ze het van tafel hebben. Maar dat zou ook kunnen door mij gewoon eens tegemoet te komen. Dan kunnen we een heleboel dingen schrappen. Dan kan ik zo de rechter schrijven ‘hup die kan weg, die kan weg en die kan weg.’


50 minuten van 90 gepasseerd...

Lees je de volgende 10 minuten ook mee?