Gesprek 9/2/2021 deel 3 van 9

> Burgerexperimenten
> In je hemd staan in de bijstand

De derde tien minuten van het gesprek op dinsdag 9 februari 2021 tussen Ray Heijder (bijstandsgerechtigde) en de trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn.

20:01 - 30:00

Vervolg op de tweede 10 minuten van het gesprek.

Gemeente ApeldoornDit is gewoon een format hè. Ik heb hier en daar wat geschreven.

Ray HeijderJe moet binnen de lijntjes kleuren hè, dat is het probleem.

Gemeente ApeldoornWe moeten het niet gecompliceerder maken dan het is. Gewoon heel simpel. Wat zijn jouw activiteiten die jij dan voert om tot het doel te komen en het doel voor mij is: werk.
Activiteiten ondernemen om betaald werk te vinden om te voorzien in je eigen levensbehoefte. Dat is wat we allemaal – denki ik – willen. Hier staat dan ook beschreven dat we vandaag met elkaar hebben gesproken. Als we vandaag tot een goed plan van aanpak komen, de afspraken die zijn gemaakt, de verantwoordelijkheden van jou en van ons.

Ray HeijderWat is de omvang van het document? Twee pagina’s? Ja, dat vind ik dus geen plan van aanpak!

Gemeente ApeldoornJa ik weet wel en ik zie het ook in jouw mailing dat je best wel veel schrijft dus ik snap ook wel jouw gedachte…

Ray HeijderNou nee, daar gaat het niet om, maar er moet in staan wat erin hoort te staan. Dit plan van aanpak is hetzelfde als wat uitgereikt wordt op het moment dat je je komt melden voor een uitkering. En dat bedoelde ik de vorige keer ook met ‘een vodje’ dat je uit de kast trekt. Je zet er een naam boven en het is ineens een plan van aanpak.

Gemeente ApeldoornMaar het doel, dat je activiteiten gaat ondernemen om aan het werk te komen. Om te voorzien in je eigen levensbehoefte.

Ray HeijderJa dat is een doel dat ook uniform is.

Gemeente ApeldoornDaar ben je het gewoon mee eens?

Ray HeijderJa, het staat in de wet dus daar ben ik het sowieso mee eens.

Gemeente ApeldoornJa?

Ray HeijderDaar ben ik het mee eens.

Gemeente ApeldoornEr wordt dus ook gerefereerd aan de activiteiten en verantwoordelijkheden. Om de kansen te vergroten, verwachten we dat je een aantal activiteiten verricht. Heb je tot op heden ruimte gevoeld om te solliciteren? Heb je gesolliciteerd?

Ray HeijderJa.

Gemeente ApeldoornJa?

Ray HeijderBij gemeente Apeldoorn en Epe. Maar daar wordt natuurlijk continu afgewezen.

Gemeente ApeldoornIk vind het eigenlijk ook wel ergens wel stoer of…

Ray HeijderIk weet ook wel wat jij als persoon tot persoon denkt, maar daar kunnen we niks mee.

Gemeente ApeldoornMaar alleen bij overheidsinstellingen?

Ray HeijderOok wel bij niet-overheidsinstellingen. Contentmanagement, webdesign… die richting.

Gemeente ApeldoornUitzendbureaus?

Ray HeijderUitzendbureaus sta ik ingeschreven.

Gemeente ApeldoornWelke?

Ray HeijderTempo Team, Timing, Randstad, zeg maar alle grote jongens.

Gemeente ApeldoornOok AktiefWerkt?

Ray HeijderJa ook. Ah, die doen niks, dat zijn echt prutsers. Bij mij in Vaassen zit ook zo’n kantoortje. Dat zijn meer die zich richten op procesoperators voor fabrieken en dergelijke, dus…

Gemeente ApeldoornDaar komen we straks nog op meneer Heijder. Maar daar sta je wel ingeschreven?

Ray HeijderJa.

Gemeente ApeldoornOké, maar je bent wel gewoon actief aan het solliciteren?

Ray HeijderJa en ik ben natuurlijk bezig met waar ik mee bezig ben. Dat is de richting waar ik op wil. Ik weet dat de gemeente niet wil dat ik die richting op ga. Maar dat bepaal ik altijd nog zelf. Want de richting waar ik heen wil, is wel wat ik zelf bepaal.

Gemeente ApeldoornJa je mag daar naar solliciteren. Maar je moet ook laten zien – en daar verschillen we dus van mening – maar ook misschien naar feitelijk gezien, is dat je gewoon breed…

Ray HeijderNee, dat is niet waar. Kijk, ik zal je uitleggen waarom dat zo is.

Gemeente ApeldoornNee.

Ray HeijderHet is wel handig waarom ik dat dan denk, dan kun je in mijn mijn gedachtetrant… kijk het is zo dat de wet schrijft voor dat je arbeid dat wordt aangeboden – dat is een handeling die buiten jezelf ligt die een ander doet, bijvoorbeeld de gemeente of de sociale dienst of de re-integratiemanager, trajectmanager, hoe je het ook noemt, als die wat aanbiedt – dan heb ik daar in principe, heb ik daar positief op te reageren. Ik mag geen werk weigeren.

Gemeente ApeldoornMoet je aannemen.

Ray HeijderMoet ik aannemen, maar dan nog, dan nog geldt dat het op de persoon toegesneden maatwerk moet zijn. Kijk, ik kan het aannemen, het kan bijvoorbeeld zijn, je gaat bij dat en dat bedrijf werken op basis van ‘met behoud van uitkering’, een traject om uiteindelijk daar een baan te krijgen. Dan zeg ik, oké dat wordt aangeboden, want het college acht dat noodzakelijk. Dan moet dat ook in een besluit worden vastgelegd. Namelijk een re-integratiebesluit. Tenzij het is; je kunt daar en daar aan de slag , dan heb je gelijk een baan en je heb ook gelijk uitstroom en dan is het klaar. Dan zijn we van elkaar af voorlopig, of definitief. Het solliciteren, dat mag je doen op banen of mogelijkheden die je zelf wil. De gemeente mag niet van mij verwachten: jij gaat bij die en die fabriek solliciteren en je gaat een sollicitatiebrief schrijven waarin je helemaal enthousiast bent over dat werk terwijl je dat gewoon niet bent. Dan ben je eigenlijk aan het liegen tegen de toekomstige werkgever.

Gemeente ApeldoornMaar oké dat is zoals jij het ziet meneer Heijder.

Ray HeijderNee, maar, nee, dat is zo!

Gemeente ApeldoornOké, oké, maar weet je als het daarop stuit, dan moet de rechter daar iets van vinden of JZ daar iets van vinden. Daar moet de rechter iets van vinden.

Ray HeijderInderdaad. Maar ik ga niet doen bij een bedrijf dat ik enthousiast ben over dat bedrijf terwijl het niet zo is.

Gemeente ApeldoornNee, maar soms moet je ook banen aanpakken waar je niet enthousiast over bent.

Ray HeijderDat is waar, maar dat ga ik de troefkaart gewetensbezwaar doen, want ik mag niet liegen tegen een bedrijf. En dat mag ik ook niet vanuit mijn geloof. Ik mag niet liegen. Ik moet eerlijk zijn, transparant en ik kan niet een werkgever misleiden. En dat komt eruit, want dan zegt die werkgever: je hebt je anders voorgedaan dan dat je werkelijk bent. En als de gemeente mij daartoe aanzet, dan is de gemeente ook fout bezig.

Gemeente ApeldoornJa.

Ray HeijderAls de gemeente zegt, hier is een werkgever en die wil jou hebben…

Gemeente ApeldoornIk hoor wat je zegt en ik begrijp ook wat je zegt. Maar daar ga ik niet in mee.

Ray HeijderDat hoeft niet. Daar hoef jij, daar hoeft u niet in mee te gaan. Maar dan hebben we wel een probleem met elkaar. Tenminste dan heb ik een probleem met de gemeente. Niet met u, met u heb ik nooit problemen.

Gemeente ApeldoornNee, nee, dat snap ik, ik vat ‘m ook echt.

Ray HeijderHet is anders als de gemeente zegt, we hebben die en die werkgever gevonden – daar hebben we ook overeenkomsten mee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven – en dit vindt het college een mooie kans voor meneer Heijder. En dan moet ik die aannemen. Ook al is dat bijvoorbeeld putje scheppen of zo. Want als de gemeente vindt dat het goed is…

Gemeente ApeldoornLiefst wil ik natuurlijk ook dat je werk vindt in waar jouw interesse ligt en waar je affiniteit in ligt. Dat is ook waarnaar ik straks naar zal kijken. Maar als dat op termijn het hem niet wordt, dan vind ik wel dat je vervolgens iets breder moet gaan kijken.

Ray HeijderJa, wat is dan iets breder? Dan moet dat gedefinieerd worden. Want dát moet ook in het plan van aanpak. Hoe ga je dat dan inkaderen? Wat is dan breder? Uiteindelijk moet het zo zijn dat ik ook gehouden kan worden aan de afspraken die we maken. Dat is een vereiste. Dan moet je ook heldere afspraken maken, ondubbelzinnig en ook meetbaar.

Gemeente ApeldoornJa en dat ga ik ook doen.

Ray HeijderDat er ook achteraf gezegd kan worden: meneer Heijder, we hebben dat en dat afgesproken, u zou binnen die en die kaders solliciteren, u doet het niet, dus maatregel of afstemming van de uitkering.

Gemeente ApeldoornJa, ja, ja, nou ja, oké.

Ray HeijderNee maar dat zou dan de insteek moeten zijn, zeker in de verstandhouding die we met elkaar hebben, moet dat goed ingekaderd worden zodat ik daar ook geen ruimte in heb.

Gemeente ApeldoornNee, maar ja, oké, maar dan gaan we verder. Ja?
Dus je bent om die activiteiten op te voeren, moet je een aantal activiteiten opvoeren. Heb ik opgesomd…

U bent op de hoogte van de algemene arbeidsverplichtingen. Dit betekent dat iedere vacature passend is en u zo breed mogelijk solliciteert.

Ray HeijderNou daar ga ik niet voor tekenen. Omdat dat dus wettelijk gewoon niet zo is. Dus we hebben daar, nou geen conflict, daar hebben we een meningsverschil over. Als dat in het plan van aanpak staat, ga ik daar niet voor tekenen. Want dat is een interpretatie van de wet die de gemeente heeft verzonnen. En ja, dat staat nu eenmaal standaard in dat plan van aanpak van jullie. Dat wil nog steeds niet zeggen dat ik er niet mee akkoord ga. Als u dat straks in het plan van aanpak zet. Dan is dat dat zo, dan wordt het een besluit, maar ik teken daar gewoon niet voor. Dat is dan een probleem.


30 minuten van 90 gepasseerd...

Lees je de volgende 10 minuten ook mee?