Gemeente: ‘Gij zult sollicitatiefraude plegen!’

Bijgewerkt: do 6 mei 2021 - 20:22 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Bijna niet voorstelbaar, maar er bestaat een vorm van fraude die gemeenten hun inwoners dwingen te plegen. Dat klinkt heel raar hè? Ja, dat kan eigenlijk niet waar zijn, maar toch gebeurt het.

Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.

 1. het gaat om opzettelijk handelen;
 2. er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven;
 3. er is het oogmerk economisch voordeel te behalen;
 4. er is een benadeelde;
 5. er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen.

Sollicitatiefraude

Wat we hier bespreken is het frauderen bij het solliciteren door mensen die in de bijstand zitten (bijstandsgerechtigden).

Het komt voor dat zij tot deze fraude door hun gemeente worden gedwongen.

De gemeente gebruikt hierbij het valse voorwendsel dat beslist niet door de Participatiewet wordt ondersteund:

Alle arbeid is passend.

Dit is een door gemeenten zelfbedachte term die wordt gebruikt om bijstandsgerechtigden onrechtmatig of onwettig te dwingen tot verrichten van taken.

Het is een verbastering en het in een verkeerde betekenis toepassen van:

Naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden.


Hoe vindt er sollicitatiefraude plaats?

De gemeente eist van de bijstandsgerechtigde dat hij/zij ook moet solliciteren op functies waar hij/zij geen motivatie voor heeft. Als de belanghebbende protesteert tegen een bepaald soort werk, dan wordt het valse voorwendsel 'alle arbeid is passend' ingezet. Om van die leugen af te leiden, is het standaard mantra van de gemeente:

Je wilt toch graag werken?

Dat is een vraag waarop alleen maar met 'ja' kan worden beantwoord om recht op bijstand te behouden.

Wat hier gebeurt, is dat het valse beeld wordt neergezet dat een belanghebbende helemaal niet wil werken als hij/zij slechts bepaald werk niet leuk vindt en daarvoor uitkomt.

Vervolgens voelt belanghebbende gedwongen om (ook) te solliciteren op vacatures voor werk dat hij/zij eigenlijk wel kan, maar niet wil doen.

Als een gemeente eist dat gedwongen sollicitaties echt lijken, zal de belanghebbende sollicitatiefraude moeten gaan plegen.


Is er met sollicitatiefraude sprake van fraude?

Ja, kijk maar:

 1. Het gaat om opzettelijk handelen
  Dat is het geval, want de sollicitant reageert willens en wetens op een vacature terwijl er geen op de functie toegesneden motivatie bestaat.
 2. Er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven
  Dat is het geval, want de sollicitant zal in min of meerdere mate doen alsof hij/zij echt geïnteresseerd is in het aangeboden werk.
 3. Er is het oogmerk economisch voordeel te behalen
  Dat is het geval, want als de sollicitant de fraude niet pleegt, riskeert hij korting op zijn bijstandsuitkering;
 4. Er is een benadeelde
  Dat is het geval, want de werkgever wordt misleid en loopt het risico op het onnodig kostbare tijd te verliezen in de sollicitatieprocedure of op het in dienst nemen van een ongemotiveerd persoon (met alle gevolgen van dien).
 5. Er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen
  Dat is evident het geval.

Mag de gemeente aanzetten tot fraude?

Uiteraard niet, een gemeente mag burgers nooit en onder geen enkele omstandigheid aanzetten tot onrechtmatig of onwettig handelen!

Dat het desondanks gebeurt, is schokkend en moet worden bestreden.


Wie gaat deze misstand aanpakken?

De onverschrokken Ray Heijder, who else?

Ray gaat vanuit zijn eigen situatie in de bijstand de (juridische) confrontatie aan met gemeente Apeldoorn die hem in opdracht van gemeente Epe aanzet tot sollicitatiefraude.

Burgerheid.nl zal de ontwikkelingen volgen. Jij ook?