Gemeente Epe laat zich weer bedotten

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 11:18 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Weigering Lucrato/vervangende inzet

Gemeente Epe heeft zich voor de zoveelste keer laten bedotten door de juridische afdeling van gemeente Apeldoorn en de 'onafhankelijke' bezwarencommissie. Wie een beetje kijk heeft op hoe de hazen lopen in bestuursrechtelijk gemeenteland, weet dat het er altijd om gaat in hoeverre de gemeente nat kan gaan.

Het gaat nooit om de belanghebbende (de burger, de inwoner)!

Maar als de juridische afdeling en de 'onafhankelijke' bezwarencommissie slechts die ene opdracht hebben om de gemeente te beschermen, laat men dat dan goed doen. Maar nee hoor! In de casus van Ray Heijder maken het verweer, het commissieadvies en de beslissing op het bezwaarschrift de weg vrij voor meer procedures.

Er volgen hierna twee procedures tegen het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe:

  1. Een ingebrekestelling (met zicht op dwangsom en beroep 'niet tijdig beslissen');
  2. Beroep tegen de beslissing op bezwaar

Deze zaak betreft de 'Aanvraag besluit over weigering Lucrato' van 14 mei 2021.


Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar