Erg vervelend allemaal ja!

Bijgewerkt: vr 7 mei 2021 - 11:20 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Via het algemene e-mailadres van gemeente Apeldoorn heeft Ray Heijder laten weten dat hij voortaan aan dat adres zijn wekelijkse terugkoppeling en reactie op zijn trajectregisseur zal sturen en niet meer direct aan die functionaris.


Reactie gemeente Apeldoorn

Beste meneer Heijder,

Vervelend te horen dat u zich onjuist bejegend voelt door de heer [naam trajectregisseur].

Wilt u een klacht indienen?
Indien u een klacht wilt indienen wil ik u adviseren om online een contactformulier in te vullen en te versturen.
Het formulier is te vinden op de site van de gemeente Apeldoorn www.apeldoorn.nl/formulier_klacht_tegen_ambtelijk_optreden. Vervolgens zal de klacht binnen 6 weken worden afgehandeld.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 055. Mail kan natuurlijk ook naar uwreactie@apeldoorn.nl

Met vriendelijke groet,

[naam medewerker]

Allround medewerker KlantContactCentrum (KCC)


Tegenreactie Ray

Geacht mevrouw [naam medewerker],

Dank voor uw reactie.

Ik vind het ook vervelend, in de eerste plaats voor mijzelf, maar ook voor gemeente Apeldoorn omdat een gedraging van zo'n medewerker gelijk staat aan de gedraging van de organisatie.
Ik zou als verantwoordelijke van een bestuursorgaan niet accepteren dergelijke medewerkers onder mijn verantwoordelijkheid te laten handelen en ze op staande voet ontslaan.

Ik heb overigens al gesolliciteerd bij gemeente Apeldoorn voor de functie trajectregisseur. Wellicht biedt dat hoop voor de toekomst.

Dank voor uw suggestie over het indienen van een klacht. Doordat er al vaak aanleiding was voor een klacht tegen gemeente Apeldoorn of opdrachtgever gemeente Epe, ken ik de procedure al heel goed. Ik heb op 5 mei 2021 reeds een klacht ingediend via gemeente Epe en die zal door haar vast wel worden doorgestuurd naar gemeente Apeldoorn.

Alvast een goed weekend gewenst,

Ray Heijder