Eindelijk een formeel besluit, maar…

Bijgewerkt: za 12 juni 2021 - 23:42 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Na bijna vijf jaar, na veel getouwtrek en geharrewar, is er dan eindelijk het felbegeerde formele collegebesluit over de ondersteuning van Ray Heijder door gemeente Epe (uitbesteed aan gemeente Apeldoorn).

Eindelijk na al die jaren. Maar dan heb je zeker ook wat? VOLSTREKT NIET!

Als het zogeheten 'plan van aanpak' dat door de jaren heen een aantal keer door de gemeente werd uitgebraakt voor Ray Heijder geen 'vodje' genoemd mag worden, dan toch zeker het besluit van vandaag wel.

Zelden hebben we zo'n slecht collegebesluit gezien. Het is een gammel hok dat boven een lopende hond is gebouwd.

Gewone ambtenaren, zoals klantmanagers, consulenten werk en trajectregisseurs zijn gemachtigd om voor belanghebbenden in hun caseload besluiten uit te vaardigen namens het college van burgemeester en wethouders. Dit kan rampzalig uitpakken zoals vandaag het geval is.

En vervolgens? Een bezwaar en het starten van een spoedprocedure bij Rechtbank Gelderland om de uitvoering van het bestreden besluit te laten schorsen door de voorzieningenrechter.

Het vodje dat besluit heet

Hieronder het besluit. Het plan van aanpak waarin de afspraken staan die met Ray Heijder zouden zijn gemaakt (wat in werkelijkheid heel anders in elkaar steekt zoals ook uit de gemaakte geluidsopname blijkt) plaatsten we al bij 'Gewoon toch erdoorheen douwen!'.
Besluit