Eerste signaal Lucrato-mysterie

Bijgewerkt: di 17 augustus 2021 - 11:12 uur

> Start
> In je hemd in de bijstand
> Het Lucrato-mysterie

Speurend in de dossiergegevens van Ray Heijder komen we in 2018 het eerste signaal van het Lucrato-mysterie tegen.

In juli 2018 maakte Ray kennis met een nieuw vast contactpersoon, een trajectregisseur, hierna te noemen de Trajectregisseur.


Wie gaat Ray doen?

In twee gesprekken met de Trajectregisseur leek er in 2018 aan de kant van de gemeente vraag te bestaan over wie Ray Heijder moest gaan begeleiden bij arbeidsinschakeling. Het logische antwoord binnen de gebruikelijke gemeentelijke aanpak zou zijn: werkbedrijf Lucrato.

Er werd echter ook gedacht aan het begeleiden door de Trajectregisseur.

 1. Maar zou dat geen oneigenlijk gebruik van de 'resources' zijn?
 2. Is een trajectregisseur daar wel voor aangenomen?
 3. Waar staat een Trajectregisseur eigenlijk regulier voor?

We kunnen de twijfel over wie Ray Heijder moest gaan begeleiden bij arbeidsinschakeling zien als het eerste signaal van het bestaan van het Lucrato-mysterie.


Waarvoor is een trajectregisseur aangenomen?

Onderzoek naar waarvoor een trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn wordt aangenomen, levert een waslijst taken op. De taken die we bij het ontrafelen van het Lucrato-mysterie moeten bekijken, hebben we uitgelicht:

 1. Regie voeren op de dienstverlening die voor de inwoner is ingezet, of moet worden ingezet
  Regie voeren is niet hetzelfde als zelf uitvoeren. Het lijkt erop dat de gemeente in de casus van Ray Heijder de Trajectregisseur zelf wil laten uitvoeren in plaats van werkbedrijf Lucrato. Dat is dus tegen de taakomschrijving van de Trajectregisseur in.
 2. Monitoren en registreren van de voortgang van het traject
  Ook hier moet duidelijk zijn: monitoren en registreren staan niet gelijk aan zelf uitvoeren.
 3. Het warm overdragen van de inwoner naar werkbedrijf Lucrato, sociaal wijkteam en/of andere hulpverlenende instanties
  Overduidelijk is dat de Trajectregisseur uitvoerend niet zelf aan de slag moet gaan, maar zich moet inspannen voor een overdracht naar uitvoerende instanties. De vraag of de Trajectregisseur Ray Heijder moet begeleiden of het werkbedrijf zou zonder het Lucrato-mysterie niet behoeven te worden gesteld.

Wat is er hier aan de hand?

Waarom wordt - tegen de reguliere aanpak in - Ray Heijder niet begeleid door werkbedrijf Lucrato?

Dat is de hamvraag in het Lucrato-mysterie.

We speuren verder en stuiten op een geheimzinnige voorwaarde.