Een mooi verlies in een bezwaar

Bijgewerkt: do 24 juni 2021 - 11:28 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

9 juni 2021 - Er zullen niet veel burgers blij en dankbaar zijn als hun bezwaar tegen een besluit van de gemeente ongegrond wordt verklaard. Ofwel als ze een bezwaarprocedure tegen de gemeente verliezen. Ik wel!

Door Ray Heijder

Het gaat om het bezwaar tegen besluit ‘traject naar werk’ van 15 februari 2021.

Onderaan mijn tekst heb ik de beslissing op mijn bezwaar geplaatst.

Op 24 juni 2021 zal het beroep tegen de beslissing op bezwaar worden ingediend.


Voordelen van dit verlies

 1. Naar de rechter
  Het onrechtmatig handelen van gemeente Apeldoorn is in mijn casus zeer schrijnend en dat duurt al jaren. Inmiddels heb ik dit handelen omgedoopt tot 'Weggemoffeld onrecht' wat nog erger is dan het 'Ongekend onrecht' wat we kennen van de toeslagenaffaire. Doordat ik sneuvel in deze bezwarenprocedure, blijft het onrecht niet tussen de gemeente en mij, maar kan ik ermee naar de rechter. Zo blijft het onrecht op de (juridische) agenda en is het moeilijker om het weg te moffelen.
 2. Leverage
  De manier waarop met dit bezwaar wordt omgegaan, niet alleen door de gemeente maar ook door de onafhankelijke bezwarencommissie, levert zogenaamde 'leverage' op voor vervolgprocedures. Dat betekent echter wel dat ik een heel lange weg naar de waarheid moet afleggen, maar daaraan ben ik de afgelopen ruim vijf jaar gewend geraakt.
 3. Meer gewonnen dan het lijkt
  Met de beslissing op het bezwaar en het bijbehorende advies van de onafhankelijke bezwarencommissie heb ik al meer gewonnen dan het lijkt. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor lotgenoten. Ik ga daar nog afzonderlijke artikelen op de website over plaatsen ter lering ende vermaeck. De winst voor mijzelf moet ik nog wel gaan verzilveren via vervolgprocedures en daarvoor zal ik al mijn talenten moeten aanwenden en in de kracht van God moeten blijven staan. Soli Deo Gloria!
 4. Onafhankelijke bezwarencommissie heeft geholpen
  Hoewel het vaak lijkt dat - in alle veronderstelde onafhankelijkheid - een bezwarencommissie twee handen op één buik is met de gemeente, zie ik in deze zaak dat het orgaan mij juist heeft geholpen met het inhoudelijk advies. Dat kan ik hier niet zo 1-2-3 uitleggen, maar zal uit de verf komen in de beroepszaak die ik bij Rechtbank Gelderland aan zal spannen. Dit moet uiterlijk 20 juli 2021 gebeuren, maar ik kan niet wachten om dat deze week al te doen.

'Een overheid die alleen goed voor burgers is wanneer de wet het voorschrijft, is onbehoorlijk.'

Gemeente Epe is samen met gemeente Apeldoorn zo'n overheid. Dat ervaar ik zelf al jaren, maar is ook al langer en breder vastgesteld. Zie bijvoorbeeld het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' van de Rekenkamercommissie Apeldoorn dat al in januari 2018 verscheen en schokkende conclusies bevat over de Apeldoornse uitvoering van de Participatiewet. En momenteel rommelt het bij de gemeente Epe ten aanzien van hoe deze organisatie inwoners behandelt. Klinkt allemaal niet lekker, maar bevestigt nog meer:

Ik ben niet gek en het ligt niet aan mij!


Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar
|Beslissing op bezwaar
Beslissing op bezwaar