Een kafkaëske plaat voor je hoofd hebben

Bijgewerkt: di 6 juli 2021 - 13:45 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

De situatie tussen de trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn en mij wordt er steeds belachelijker op. Hoe dik kan de kafkaëske plaat voor het hoofd van een ambtenaar zijn?

Alsof zijn neus bloedt, nodigt de trajectregisseur in het kader van het bestreden uitvoeringsbesluit 'Traject naar werk' van 15 februari 2021 mij zonder blikken of blozen uit voor een voortgangsgesprek op 14 juli 2021.

Door Ray Heijder


Waarom kafkaësk?

In beginsel is zo'n voortgangsgesprek een normale zaak. Maar gegeven de situatie uiterst bedenkelijk:

  1. Onder de rechter
    Het bestreden besluit is na de beslissing op het bezwaarschrift inmiddels onder de rechter gebracht met het beroep van 24 juni 2021.
  2. Vierde verzoek voorlopige voorziening
    Doordat Rechtbank Gelderland onder één hoedje speelt met gemeente Epe/gemeente Apeldoorn heb ik alweer een vierde verzoek om een voorlopige voorziening moeten indienen bij Rechtbank Gelderland.
  3. Vijf klachten
    De uitvoering van het bestreden besluit heeft al tot maar liefst vijf klachten geleid. Die zijn inmiddels besproken en één van de actiepunten is dat de klachtbehandelaar (de teamleider van de trajectregisseur) zal onderzoeken of het mogelijk en beter is om alsnog het besluit op pauze te zetten. Bovendien staat er voor twee dagen na het geplande voortgangsgesprek een vervolggesprek in het kader van de klachtafhandeling gepland (op 16 juli 2021).

Al met al zou de trajectregisseur er beter aan hebben gedaan het voortgangsgesprek nog even niet in te plannen. Maar goed, het is zijn feestje!


Uitnodigingsbrief

Uitnodigingsbrief