Uitnodiging dubieus gesprek trajectregie

Bijgewerkt: za 20 maart 2021 - 00:13 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

19 maart 2021 - Een nieuwe bedenkelijke ontwikkeling in de rechtsverhouding tussen Ray Heijder en gemeente Epe/gemeente Apeldoorn: een uitnodiging voor een dubieus gesprek op 1 april 2021.

De uitnodiging staat hieronder en is op een aantal punten inhoudelijk onjuist.

Het gesprek zou eigenlijk niet eens mogen plaatsvinden omdat het onderliggende besluit in een bezwaarprocedure is.

Wat gaat Ray Heijder doen?

Ray Heijder doet het volgende naar aanleiding van de uitnodiging het volgende:

  1. Het geplande gesprek in zijn agenda zetten met het voornemen om op de uitnodiging in te gaan en op 1 april te verschijnen.
  2. De onafhankelijke bezwarencommissie berichten over het geplande gesprek.
  3. Melding doen bij de rechtbank i.v.m. het (nieuwe) verzoek om een voorlopige voorziening voor schorsing van uitvoering van het besluit.
  4. Negeren van de instructie over het meenemen van bewijsstukken sollicitatieactiviteiten vanaf 1 juli 2020. Die instructie komt zo uit de lucht vallen zonder enige rechtvaardiging.
  5. Een voorbereidingsstuk schrijven en uiterlijk 26 maart 2021 aan de trajectregisseur en de erbij betrokken juridisch medewerker sturen.

De uitnodiging

De ambtenaar van gemeente Apeldoorn die naast de trajectregisseur aanwezig zal zijn bij het gesprek, is een juridisch medewerker. Dezelfde persoon die telkens als gemachtigde namens het college van gemeente Epe verschijnt bij zittingen bij de rechtbank.


uitnodiging