Draai-om-de-brij-heen-gesprek

Bijgewerkt: vr 15 oktober 2021 - 16:41 uur

> Start
> In je hemd in de bijstand

11 oktober 2021 - Vandaag heb ik een uitnodiging geaccepteerd van gemeente Apeldoorn voor een draai-om-de-brij-heen-gesprek aanstaande vrijdag 15 oktober.

Het op voorhand vruchteloze en kansloze gesprek komt in plaats van het doen wat de gemeente eigenlijk zou moeten doen. Oorzaak: mandaatbang management.

Door Ray Heijder

### UPDATE ###
Inmiddels is gebleken dat de in dit artikel geuite zorg misschien wat onnodig was. Hangt er een doorbraak met de gemeente in de lucht?


Veel diepere aanleiding

De directe aanleiding voor het gesprek wordt gevormd door ongeveer een handjevol klachten tegen mijn trajectregisseur en de - naar mijn oordeel gebrekkige - afhandeling daarvan. Maar eigenlijk gaat het ten diepste niet om die klachten en niet om de betreffende beklaagde ambtenaar. Er is een langdurig conflict ontstaan tussen gemeente Epe (samen met gemeente Apeldoorn) en mij.

De kern van het conflict is dat twee de gemeenten (Epe en Apeldoorn) al zes jaar niet doen wat zij geacht worden te doen, waarbij zij zich machteloos laten gijzelen door de interne juridische afdeling.


Kansloos

Het gesprek van vrijdag 15 oktober 2021 dat ik zal voeren met de teamleider trajectregie gemeente Apeldoorn, de coördinator van het Meldpunt Sociaal gemeente Apeldoorn en een consulent van MEE Veluwe (onafhankelijke cliëntondersteuning) kan niet anders dan vruchteloos en kansloos blijken uit te pakken. Waardoor?

Er is bij de gespeelde goede bedoelingen van gemeente Apeldoorn niets te bespeuren van de wil om ook maar in het geringste te doen wat zij geacht wordt te doen. In plaats daarvan wordt er al jaren om de brij heen gedraaid.

"Om de hete brij heen draaien heeft verschillende betekenissen. Vaak is bedoeld dat er iets moeilijks moet worden aangepakt, maar dat dit niet gebeurt. Er is juist sprake van geaarzel en getreuzel. Ook kan de uitdrukking betekenen dat iemand niet ronduit zegt wat hij bedoelt, maar allerlei vage woorden gebruikt. Een derde betekenis is: iets heel graag willen, begerig naar iets zijn.

De uitdrukking om de hete brij heen draaien was oorspronkelijk langer. Een oudere variant is eromheen lopen als de kat (of: een vlieg) om de hete brij. Als een kat van iets wil eten wat nog te heet is, gaat hij steeds aan een andere kant van zijn bak proberen of het dáár misschien minder heet is. Hij blijft dus maar om zijn bak heen draaien. Een vlieg blijft ook rondvliegen tot het eten dat hij wil hebben voldoende is afgekoeld. Zo kon de uitdrukking om de hete brij heen draaien twee figuurlijke betekenissen krijgen: ongeduldige begeerte én besluiteloosheid, niet durven 'aanvallen'."
Bron: Onze Taal


To the point? No, they don't!

Veel zou duidelijk worden wanneer men in het gesprek aan mij de vraag zou durven stellen:

Wat is volgens u dan de oplossing?

Dat is echter vragen naar de bekende weg. Vragen naar het zeer ongewenste antwoord.

Die hamvraag zal daarom waarschijnlijk niet worden gesteld, laat staan dat de oplossing in beeld komt.