Ray, niet te snel!

Bijgewerkt: za 25 september 2021 - 11:06 uur

> Start
> In je hemd in de bijstand
> Doorbraak: onderzoek!

We zijn pas in de verkennende fase

Gemeente Apeldoorn
Dienst Maatschappelijke Ondersteuning
Afdeling Loket Sociaal
Team Trajectregie
t.a.v. [teamleider Trajectregie]

Vaassen, 25 september 2021

Geachte [teamleider Trajectregie],

Vrijdag 24 september 2021 heeft u mij gebeld naar aanleiding van mijn verzoeken ten aanzien van het in te stellen gezamenlijke onderzoek naar de misstanden in mijn Participatiewetdossier bij gemeente Epe, beheerd door gemeente Apeldoorn.

Het is mij duidelijk geworden dat ik in mijn enthousiasme te ver voor de troepen ben uitgelopen. We zijn zoals ik nu heb begrepen pas in een verkennende fase.

Ik vat samen wat u mij heeft verteld:

  1. Er is geen sprake van een collegebesluit;
  2. Het college van gemeente Epe is niet benaderd voor wat we gaan doen en heeft er geen bemoeienis mee;
  3. Vooralsnog maakt de exercitie deel uit van klachtbehandeling;
  4. We gaan eerst verkennen wat we zouden kunnen gaan doen om nader tot elkaar te komen;
  5. Hierbij laten we Meldpunt Sociaal van gemeente Apeldoorn en de externe partij MEE Veluwe meedenken;
  6. Er is geen opdracht verstrekt aan MEE Veluwe;
  7. We laten nu eerst het kennismakingsgesprek (d.d. 7 oktober) tussen de consulent van MEE Veluwe en mij plaatsvinden;
  8. U doet mij in de komende week alvast een datumvoorstel toekomen voor een gesprek met alle partijen na die kennismaking;
  9. Na de verkenning zal duidelijk moeten worden wat we verder gaan doen.

Mocht ik het niet goed genoeg hebben samengevat dan laat ik mij graag door u aanvullen en/of corrigeren.

Met verwachtingsvolle groet,

Ray Heijder