Bestuursorganisatorische status

Bijgewerkt: za 25 september 2021 - 10:50 uur

> Start
> In je hemd in de bijstand
> Doorbraak: onderzoek!

Met onderstaande brief stelt Ray Heijder vragen aan de teamleider Trajectregie.

Daar komt een telefonische reactie van de teamleider op. Ray vat samen wat zij vertelde.


Bestuursorganisatorische status van het onderzoek

Gemeente Apeldoorn
Dienst Maatschappelijke Ondersteuning
Afdeling Loket Sociaal
Team Trajectregie
t.a.v. [teamleider Trajectregie]

Vaassen, 24 september 2021

Geachte [teamleider Trajectregie],

Na onze gesprekken is het zover dat we een gezamenlijk onderzoek starten naar de misstanden in mijn Participatiewetdossier bij gemeente Epe, beheerd door gemeente Apeldoorn.

Ik veronderstel dat u het samen met mij noodzakelijk vindt om de bestuursorganisatorische status van het onderzoek duidelijk te hebben alvorens we ermee starten. De vragen die daarvoor moeten worden beantwoord zijn:

  1. Ziet het college van gemeente Epe als opdrachtgever het onderzoek als een noodzakelijk geachte voorziening?
  2. Is er een collegebesluit over genomen en wanneer wordt dit op deugdelijke wijze aan belanghebbende bekendgemaakt?

Ik verzoek u - gelet op de afspraak met de consulent van MEE Veluwe - vóór 7 oktober 2021 de vragen aan mij te (laten) beantwoorden.

Wellicht ten overvloede breng ik u mijn andere verzoek in herinnering:
Graag ontvang ik vóór 7 oktober van u een kopie van de schriftelijke opdrachtverstrekking aan MEE Veluwe zodat er bij niemand onduidelijkheid en/of misverstand bestaat over wat we van deze externe organisatie verwachten.

Met verwachtingsvolle groet,

Ray Heijder