Doorbraak: onderzoek!

Bijgewerkt: za 25 september 2021 - 10:52 uur

> Start
> In je hemd in de bijstand

Het is Ray Heijder na een strijd van jaren tegen gemeente Epe en gemeente Apeldoorn gelukt om een onderzoek af te dwingen naar de vele misstanden in zijn dossier. Heeft dat onderzoek een kans van slagen? Laten we van het positieve uitgaan en het op de voet volgen.

Directe aanleiding voor het onderzoek is de behandeling van een handvol klachten van Ray Heijder door de teamleider het team Trajectregie, afdeling Loket Sociaal, Dienst Maatschappelijke Ondersteuning. Belangrijk is wat de bestuursorganisatorische status van het onderzoek.


Aftrap onderzoek

Op voorstel van de teamleider Trajectregie werd het Meldpunt Sociaal van gemeente Apeldoorn gevraagd om mee te denken. Daaruit volgde het idee om een consulent van een externe partij om hulp te vragen: MEE Veluwe. Hoewel Ray Heijder door eerdere ervaringen geen warm gevoel heeft bij die organisatie, wil hij het toch een kans geven. Op 7 oktober 2021 zal Ray een kennisgesprek hebben met de consulent van MEE Veluwe.

De eerste stap na de kennismaking zal het definiëren van de onderzoeksvraag moeten zijn.