College B&W Epe, u weet er nu van!

> Burgerexperimenten
> In je hemd staan in de bijstand

Geacht college,

Dit wil ik u in elk geval laten weten opdat later door het college niet kan worden gesteld dat het college als verantwoordelijk opdrachtgever het niet heeft geweten.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen


Het bovenstaande op 8 februari 2021 om 19:07 uur gemaild aan gemeente@epe.nl en aan de trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn.

Tevens de integrale online tekst in de e-mail geplakt.