Bezwarencommissie berichten over dubieus gesprek

Bijgewerkt: vr 26 maart 2021 - 18:28 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Bericht

19 maart 2021

Geachte [secretaris onafhankelijke bezwarencommissie],

Hierbij verzoek ik u, de secretaris van de onafhankelijke bezwarencommissie, de commissie op de hoogte te brengen van een gepland gesprek op 1 april 2021 tussen gemeente Apeldoorn en mij.

Naar mijn oordeel is een dergelijk gesprek inplannen, mij daarvoor uitnodigen en het voeren onrechtmatig terwijl het onderliggende besluit van 15 februari 2021 door mij is bezwaard op 16 februari 2021.

De uitnodiging voeg ik bij.

Uiterlijk 26 maart 2021 zend ik gemeente Apeldoorn een voorbereidingsstuk voor het gesprek van 1 april. Ik zal u tegelijk een kopie daarvan sturen voor uw commissie.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder


23 maart 2021

Geachte heer Heijder,

Naar aanleiding van uw e-mail van 19 maart jl. bericht ik u als volgt:

Uw mail van 19 maart jl. met bijlage heb ik aan uw bezwaardossier toegevoegd (DOS-2021-010132). Het voorbereidingsstuk dat u te zijner tijd aan mij toestuurt, zal ik eveneens aan uw bezwaardossier toevoegen.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan verneem ik die uiteraard graag.

Een kopie van deze mail heb ik aan [juridisch medewerker die aan het gesprek van 1 april 2021 deelneemt] toegezonden.

Met vriendelijke groet,

[Juridisch adviseur]
Afdeling Juridische Zaken