Bezwaar tegen besluit ‘traject naar werk’

Bijgewerkt: wo 9 juni 2021 - 17:44 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

De voortekenen waren er al door een kansloos gesprek op 9 februari 2021 en het daarop volgende toesturen van een concept plan van aanpak dat een dictaat is in plaats van de vastlegging van onderling gemaakte afspraken.

Ray Heijder heeft niets meer bijgedragen aan het concept omdat de gemeente kennelijk niet ontvankelijk is voor waar hij mee komt.

Op 15 februari 2021 volgde het voor bezwaar vatbare besluit.

Op 16 december 2021 heeft Ray een bezwaarschrift ingediend bij gemeente Epe. Later op de dag heeft hij nog een spoedprocedure bij Rechtbank Gelderland gestart in een poging om te voorkomen dat zijn bijstandsuitkering wordt verlaagd of beëindigd.

Inmiddels is er op 8 juni 2021 een beslissing op bezwaar genomen.


Bezwaarschrift

Bezwaar


Bezwaar