Beroepen Ray Heijder bij Rechtbank Gelderland

Bijgewerkt: ma 4 oktober 2021 - 11:57 uur

> Burgerexperimenten
> In je hemd staan in de bijstand

Ray Heijder heeft momenteel 9 lopende beroepen tegen het college van burgemeester en wethouders van Epe lopen bij Rechtbank Gelderland.


12/01/2021 - ARN 21/198

AVG inzage 1 november 2019 - 16 juli 2020


12/01/2021 - ARN 21/199

AVG inzage juli 2018 - 31 oktober 2019


13/01/2021 - ARN 21/203

Aanvraag (AVG) kopie stuk juni 2019


23/02/2021 -  ARN 21/1005

1e versus 2e aanvraag Participatiewet


24/06/2021 - ARN 21/3100

Besluit "Uw traject naar werk"


07/07/201 - ARN 21/3261

Invordering schuld/inhouding bijstand


13/08/2021 - ARN 21/3843

Rectificatie stuk van 16/08/2019 (AVG)


09/09/2021 - ARN 21/4183

Bevestiging/wijziging rechtspositie rechtspositie/rechtsverhouding


09/09/2021 - ARN 21/4184

Aanvraag besluit weigering Lucrato en vervangende inzet