Alweer gesteggel over wel/geen aanvraag

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 11:04 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Weigering Lucrato/vervangende inzet

Het blijft worstelen tussen Ray Heijder en gemeente Epe over wat wel of geen aanvraag is. Dat vertaalt zich onvermijdelijk door naar de reactie van de gemeente op een ingebrekestelling. En dat leidt weer tot nieuwe administratieve lastendruk bij die overheidsorganisatie en waarschijnlijk even verderop ook weer bij de toch al drukke rechtbank Gelderland.

Helaas, zolang de gemeente hardnekkig hetzelfde blijven doen, moet de belanghebbende dat ook doen en zal het uitgebleven resultaat ook hardnekkig uitblijven. Immers:

Als je dingen op dezelfde manier blijft aanpakken, is de uitkomst meestal steeds hetzelfde.


Het gaat hierom:

Volgens gemeente Epe hoeft zij geen besluit te nemen op een aanvraag van Ray Heijder omdat die volgens de Algemene wet bestuursrecht niet ziet op een te nemen beslissing. Daarom kan Ray volgens haar ook geen ingebrekestelling indienen.

Ray vindt van wel en stelt dat de reactie op zijn ingebrekestelling een besluit is waar bezwaar en beroep tegen open staat.

Hij gaat op 12 augustus 2021 in bezwaar.


Bezwaarschrift

Bezwaarschrift