Acceptabele bewijsstukken inschrijvingen

Bijgewerkt: ma 12 april 2021 - 16:34 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Als de gemeente aan een belanghebbende op grond van wettelijke bepalingen vraagt om bewijsstukken, moet zij ook aangeven waar deze aan moeten voldoen, zeker als het niet leveren ervan gevolgen voor de rechtspositie van belanghebbende kan hebben. Duidelijke instructie is te meer van belang in situaties waarbij bewijsstukken niet als zodanig worden verstrekt door de bron.

Vraag aan de trajectregisseur

Geachte trajectregisseur,

9 april 2021 - Als de gemeente aan een belanghebbende op grond van wettelijke bepalingen vraagt om bewijsstukken, moet zij ook aangeven waar deze aan moeten voldoen, zeker als het niet leveren ervan gevolgen voor de rechtspositie van belanghebbende kan hebben. Duidelijke instructie is te meer van belang in situaties waarbij bewijsstukken niet als zodanig worden verstrekt door de bron.

Naar mijn oordeel is dit het geval bij inschrijving bij uitzendbureaus en vacaturesites. Ik kom daarbij geen bewijs van inschrijving tegen dat als zodanig is bedoeld. Inschrijving bij Werk.nl (UWV) gaat daarentegen wel vergezeld van een bewijs van inschrijving.

Ik verzoek u om aan mij te berichten wat precies door u als voldoende bewijsstuk bij inschrijving bij uitzendbureaus en vacaturesites wordt erkend.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen


Reactie trajectregisseur

12 april 2021

Dag heer Heijder,

Bedankt voor uw bericht.

U krijgt bij inschrijving een ontvangstbevestiging van de uitzendbureau of vacaturesite. U kunt hiervan een print screen of de mail naar mij versturen.

Met krachtige groet,

[naam trajectregisseur]