Aanvraag inzage (AVG)

Bijgewerkt: di 13 april 2021 - 01:28 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Onrechtmatigheden in bijstandsdossier
> Weigering ondersteuning Lucrato

In het kader van het deelonderzoek 'Weigering ondersteuning Lucrato' een inzageverzoek ingediend op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

ZAAKNUMMER: 299752

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Onderwerp: Inzage (AVG) m.b.t. Werkbedrijf Lucrato

Vaassen, 13 april 2021

Geacht college,

Met deze aanvraag verzoek ik het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe (verwerkingsverantwoordelijke) mij op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming inzage te geven in alle stukken waarin mijn rechtspositie blijkt en/of in het geding is ten aanzien van ondersteuning door werkbedrijf Lucrato en de weigering van daarvan.

De inzage is noodzakelijk voor het deelonderzoek ‘Weigering ondersteuning Lucrato’ dat ik heb ingesteld binnen mijn hoofdonderzoek ‘Onrechtmatigheden in bijstandsdossier.’

In afwachting van uw besluit,

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder