Aanvraag bijzondere bijstand voor griffierecht

Bijgewerkt: wo 15 september 2021 - 20:13 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Om Ray Heijder te ontmoedigen een zesde verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen, heeft de voorzieningenrechter bij rechtbank Gelderland een venijnige list bedacht: geen ontheffing van het betalen van griffierecht meer verlenen.

Uit de uitspraak van 23 augustus 2021:

griffierecht


Schunnige handelswijze voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter saboteert bij herhaling de verzoeken van Ray Heijder en beschuldigt hem daarbij valselijk van misbruik.

De brutaliteit!

Oh ja en dan ook nog als rechter herhaaldelijk de kans op het slagen van verzoeken ondermijnen en vervolgens stellen dat het belanghebbende bekend is dat zijn verzoeken kansloos zijn.

Het moet niet veel gekker worden!


Dan maar bijzondere bijstand

*** UPDATE 14 september 2021 ***
De onderstaande aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen.


Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: aanvraag bijzondere bijstand

Datum: 29 augustus 2021

Geacht college,

Hierbij verzoek ik het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe om mij bijzondere bijstand te verlenen voor een bedrag van € 49,- bedoeld om het griffierecht in zaak ARN 21/3963 bij rechtbank Gelderland te betalen.

De zaak betreft een zesde verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen een besluit van gemeente Epe d.d. 15 februari 2021 (re-integratiebesluit).

Bij de vorige vijf verzoeken aan rechtbank Gelderland is telkens ontheffing van het betalen van griffierecht wegens betalingsonmacht aan mij verleend. Bij het zesde verzoek is ten gevolge van een bepaling van de voorzieningenrechter deze voorliggende voorziening uitgesloten. Die bepaling is overigens naar mijn oordeel onrechtmatig.

Voor de bepaling van de voorzieningenrechter verwijs ik u naar de uitspraak in zaak ARN 21/3684 van 23 augustus 2021. Deze uitspraak is ook in uw bezit.

Ik zie uw beslissing met belangstelling tegemoet.

R.M.F. Heijder
Vaassen