In je hemd staan in de bijstand

Bijgewerkt: vr 15 oktober 2021 - 16:34 uur

Het langdurige geworstel van Ray Heijder in Vaassen met gemeente Epe, gemeente Apeldoorn, de Rechtspraak en de door de werving- en selectiebranche gegijzelde arbeidsmarkt.


Deeldossiers

  1. Onrechtmatige controle
  2. Weigering Lucrato/vervangende inzet

Hangt er een doorbraak met de gemeente in de lucht?
Gemeente Epe gebruikt mij om beleid burgervijandig dicht te metselen
Administratieve tijdbom bij mbo-school Aventus Apeldoorn
Draai-om-de-brij-heen-gesprek
Uitzendbureau In Person is af
Perverse uitspraak/beslissing rechtbank/gemeente
Voorlopige voorziening kwestie bijzondere bijstand
Bezwaar tegen afwijzing bijzondere bijstand
Aantoonbare samenzwering tussen rechtbank en gemeente
Fout uitzendbureau loopt in de weg
En maar wéér een klacht tegen die trajectregisseur
Tweede aanval door de trajectregisseur
Aanvraag bijzondere bijstand voor griffierecht
Zesde poging na absurde handelswijze rechtbank Gelderland
Keurig door gemeente Apeldoorn afgehandeld!
Gewijzigd besluit op bezwaar
President rechtbank Gelderland boos op Ray Heijder?
Vijfde poging vovo bij rechtbank Gelderland
Klacht rechtbank Gelderland
Rechtbank geïnformeerd over vergrijp gemeente Epe
Onderzoek naar dubbele agenda gemeente Epe
Ga niet zomaar uit van goede bedoelingen gemeente Epe!
Gemeente Epe blijkt dé grote boosdoener
Input voor vervolggesprek vijf klachten
Wij willen u niet horen meneer Heijder
Bezwaar: AVG inzage ‘afwijzen’ moet zijn ‘toewijzen’
Ik sta toch niet op de gemeentelijke zwarte lijst!
Aanvraag inzage begeleiding Participatiewet
Klacht ongemotiveerd verplaatsen gesprek
Een kafkaëske plaat voor je hoofd hebben
Beschamende handelswijze Rechtbank Gelderland
In beroep tegen beslissing op bezwaar
Sta ik op een zwarte lijst bij de gemeente?
Vervolg op klachtafhandelingsbrief
Klachtafhandelingsbrief
Een hoopgevend hoorgesprek
Een mooi verlies in een bezwaar
Klachtwaardige reactie op een aanvraag
Reactie hoor wederhoor sollicitatie
Opheldering gevraagd bij Picnic
Derde klacht binnen een maand tegen trajectregisseur!
Trajectregisseur bereidt straf Ray Heijder voor
Schending verbod op vooringenomenheid
Bloedneus of plaat voor zijn hoofd?
Erg vervelend allemaal ja!
Gemeente: ‘Gij zult sollicitatiefraude plegen!’
Burgers zijn leugenaars! Controle!
Mededeling adressering inlichtingen
Reactie op verweerschrift
Verweerschrift gemeente Epe tegen bezwaar
Opzeggen vertrouwen in griffie Rechtbank Gelderland
Acceptabele bewijsstukken inschrijvingen
Informatieloket Traject naar werk Ray Heijder
Ray: ‘Ik discussieer niet meer met u!’
Haastige gemeentelijke spoed is zelden goed
Gemeente Apeldoorn moddert onrechtmatig door
Klacht trajectregie/juridische afdeling
Rechtbank Gelderland verzaakt weer
Tegenreactie verzoeker op reactie rechtbank
Reactie rechtbank op nieuw verzoek vovo
Voorbereidingsstuk ook naar bezwarencommissie
Robuust voorbereidingsstuk voor 1 april 2021
Hoezo bewijsstukken van sollicitatie-activiteiten?
Bezwarencommissie berichten over dubieus gesprek
Uitnodiging dubieus gesprek trajectregie
Nieuw verzoek voorlopige voorziening (vovo)
Uitspraak voorzieningenrechter (afwijzing)
Zitting rechtbank 25 februari 2021
Reactie Teammanager Trajectregie op klacht
Rechtbank geïnformeerd over zoveelste leugens
Laatste verzoek tot interventie
Gemeente Epe kiest voor totale oorlog
Gemeente Epe kijkt nog altijd weg
Kort briefje aan de trajectregisseur
Spoedprocedure voor schorsing besluit
Bezwaar tegen besluit ‘traject naar werk’
Eindelijk een formeel besluit, maar...
Oké, douw er maar doorheen dan!
Gewoon toch erdoorheen douwen!
Gesprek inderdaad weer kansloos
Resumé en checklist voor gesprek
College B&W Epe, u weet er nu van!
Sombere vooruitzichten gesprek
Klacht tegen onbehoorlijke gedraging
Melding onrechtmatig handelen
Toetsing reactie trajectregisseur
Reactie trajectregisseur
Reactie: voorbereiding trajectbesluit
Uitnodigingsbrief voortgangsgesprek