In je hemd staan in de bijstand

Bijgewerkt: wo 28 juli 2021 - 13:46 uur

> Start

Je zit al jaren in de bijstand en al die tijd doet de gemeente er niets aan om je eruit te helpen. Ondertussen liegt ze bij hoog en bij laag dat ze er wel alles aan doet, maar dat jij niet meewerkt.

Waar ze op doelt met dat niet willen meewerken, is dat je via bezwaarschriften (bij de gemeente) en beroepsschriften (bij de rechtbank en Centrale Raad van Beroep) voor jezelf probeert op te komen. Ook al jaren.

En dan plots krijg je na lange tijd weer zo'n kansloze standaard uitnodigingsbrief van de consulent werk aangemaakt met een modelbrievenapplicatie.

Wat zou je kunnen doen als burger om je te verzetten tegen een falende gemeente, tegen dit onrechtmatig handelen?

Dat onderzoeken we met dit burgerexperiment.

De wet- en regelgeving

We bekijken uiteraard ook wat de diverse landelijke wetten en de lokale wet- en regelgeving bepalen.

Ray doet weer mee

Onder de voorlopig voorgenomen (maar nog nooit aangetoonde) begeleiding van gemeente Apeldoorn gaat Ray Heijder een betaalde baan vinden: Traject naar werk!

Handelingen

Klacht rechtbank Gelderland
Rechtbank geïnformeerd over vergrijp gemeente Epe
Onderzoek naar dubbele agenda gemeente Epe
Ga niet zomaar uit van goede bedoelingen gemeente Epe!
Gemeente Epe blijkt dé grote boosdoener
Input voor vervolggesprek vijf klachten
Wij willen u niet horen meneer Heijder
Bezwaar: AVG inzage ‘afwijzen’ moet zijn ‘toewijzen’
Ik sta toch niet op de gemeentelijke zwarte lijst!
Aanvraag inzage begeleiding Participatiewet
Klacht ongemotiveerd verplaatsen gesprek
Een kafkaëske plaat voor je hoofd hebben
Beschamende handelswijze Rechtbank Gelderland
In beroep tegen beslissing op bezwaar
Sta ik op een zwarte lijst bij de gemeente?
Vervolg op klachtafhandelingsbrief
Klachtafhandelingsbrief
Een hoopgevend hoorgesprek
Een mooi verlies in een bezwaar
Bezwaar weigering besluit m.b.t. rechtspositie/rechtsverhouding
Bezwaar weigering besluit m.b.t. Lucrato
Klachtwaardige reactie op een aanvraag
Reactie hoor wederhoor sollicitatie
Opheldering gevraagd bij Picnic
Derde klacht binnen een maand tegen trajectregisseur!
Trajectregisseur bereidt straf Ray Heijder voor
Aanvraag besluit over weigering Lucrato
Schending verbod op vooringenomenheid
Bloedneus of plaat voor zijn hoofd?
Erg vervelend allemaal ja!
Gemeente: ‘Gij zult sollicitatiefraude plegen!’
Burgers zijn leugenaars! Controle!
Mededeling adressering inlichtingen
Aanvraag bevestiging/wijziging rechtspositie en rechtsverhouding
Reactie op verweerschrift
Verweerschrift gemeente Epe tegen bezwaar
Opzeggen vertrouwen in griffie Rechtbank Gelderland
Acceptabele bewijsstukken inschrijvingen
Informatieloket Traject naar werk Ray Heijder
Ray: ‘Ik discussieer niet meer met u!’
Haastige gemeentelijke spoed is zelden goed
Gemeente Apeldoorn moddert onrechtmatig door
Klacht trajectregie/juridische afdeling
Rechtbank Gelderland verzaakt weer
Tegenreactie verzoeker op reactie rechtbank
Reactie rechtbank op nieuw verzoek vovo
Voorbereidingsstuk ook naar bezwarencommissie
Robuust voorbereidingsstuk voor 1 april 2021
Hoezo bewijsstukken van sollicitatie-activiteiten?
Bezwarencommissie berichten over dubieus gesprek
Uitnodiging dubieus gesprek trajectregie
Nieuw verzoek voorlopige voorziening (vovo)
Uitspraak voorzieningenrechter (afwijzing)
Zitting rechtbank 25 februari 2021
Reactie Teammanager Trajectregie op klacht
Rechtbank geïnformeerd over zoveelste leugens
Laatste verzoek tot interventie
Gemeente Epe kiest voor totale oorlog
Gemeente Epe kijkt nog altijd weg
Kort briefje aan de trajectregisseur
Spoedprocedure voor schorsing besluit
Bezwaar tegen besluit ‘traject naar werk’
Eindelijk een formeel besluit, maar...
Oké, douw er maar doorheen dan!
Gewoon toch erdoorheen douwen!
Gesprek inderdaad weer kansloos
Resumé en checklist voor gesprek
College B&W Epe, u weet er nu van!
Sombere vooruitzichten gesprek
Klacht tegen onbehoorlijke gedraging
Melding onrechtmatig handelen
Toetsing reactie trajectregisseur
Reactie trajectregisseur
Reactie: voorbereiding trajectbesluit
Uitnodigingsbrief voortgangsgesprek