Eerste poging: aanvraag bij gemeente Epe

Update: vr 6/5/2022 - 16:11

21 april 2022 - Kostendeler X heeft het vermoeden dat hij als bijstandsgerechtigde met een uitkering volgens de kostendelersnorm niet automatisch de energietoeslag zal gaan ontvangen. Hij kan geen goede online informatie vinden die hem verder helpt. Daarom probeert hij het maar eens met een aanvraag bij gemeente Epe via een zogenaamd 'informatieverzoek'.

Daarop volgt direct een automatische ontvangstbevestiging en dezelfde dag nog een inhoudelijke reactie van een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC) van gemeente Epe.

De aanvraag wordt kennelijk niet in behandeling genomen, maar als informatieverzoek afgehandeld. Er wordt geen (bestuursrechtelijk formeel) besluit over genomen (besluit buiten behandeling stellen). Kostendeler X neemt zich voor om vanwege de aard van de inhoudelijke mededeling van gemeente Epe hier geen werk van te maken, maar de ontwikkelingen even af te wachten.

Wel geeft Kostendeler X per e-mail aan dat hij de inhoudelijke beantwoording van het informatieverzoek onvoldoende vindt. Dit leidt ertoe dat het KCC het verzoek delegeert naar Team Participatie gemeente Epe.

Op 6 mei 2022 wordt er daardoor iets meer duidelijk, niet voldoende doordat beleidsregels nog moeten worden gepubliceerd, maar wel dat Kostendeler X kennelijk niet in aanmerking zal komen voor de energietoeslag.

Geachte Kostendeler X,

Het college heeft de beleidsregels vastgesteld inzake de energietoeslag.  De beleidsregels zullen spoedig gepubliceerd worden.

Doelgroep eenmalige energietoeslag is in de beleidsregels gespecificeerd. Een kostendelende medebewoner (art. 19a Pw) wordt niet tot de doelgroep gerekend.

Met vriendelijke groet,
Team Participatie

In reactie hierop besluit Kostendeler X om met een aanvraag (er is inmiddels een online aanvraagmogelijkheid) een proefproces te starten.


Hieronder de gevoerde correspondentie

Achtereenvolgens:

  1. Aanvraag (informatieverzoek)
  2. Automatische ontvangstbevestiging
  3. Inhoudelijke reactie Klant Contact Centrum (KCC)
  4. Reactie Kostendeler X op de inhoudelijke reactie van het KCC
  5. Ontvangstbevestiging Team Participatie (na doorzending door KCC)
  6. Mededeling Team Participatie gemeente Epe

Aanvraag (informatieverzoek)

Aanvraag


Automatische ontvangstbevestiging

Ontvangstbevestiging


Inhoudelijke reactie Klant Contact Centrum (KCC)

Inhoudelijke reactie


Reactie Kostendeler X op de inhoudelijke reactie van het KCC

Reactie op inhoudelijke reactie


Ontvangstbevestiging Team Participatie (na doorzending door KCC)

Ontvangstbevestiging Team Participatie (na doorzending door KCC)


Mededeling Team Participatie gemeente Epe

Mededeling Team Participatie gemeente Epe