Scenario proefproces

Update: vr 6/5/2022 - 11:49

In het proefproces wordt uitgegaan van de situatie waarin de persoon die de energierekening op naam heeft staan geen recht heeft op de energietoeslag vanwege een inkomen dat hoger is dan de gestelde inkomensgrens voor de energietoeslag.

In deze situatie is het redelijk - naar de geest van de kostendelersnorm - dat deze persoon die de energierekening betaalt juist omdat er niet wordt gecompenseerd, de stijgende kosten naar rato doorrekent aan de kostendeler(s) in het huishouden.

Dit betekent dat iemand in zo'n huishouden die wel onder de gestelde inkomensgrens zit te maken krijgt met stijgende energiekosten. Die zouden net als bij andere minima gecompenseerd moeten worden zij het met een gedeeltelijke energietoeslag.