Energietoeslag en kostendeler

Update: zo 22/5/2022 - 09:41

In 2022 verstrekken gemeenten aan mensen met een laag inkomen een (extra) energietoeslag. Een groot deel van de doelgroep wordt gevormd door de bijstandsgerechtigden. Zij krijgen de toeslag automatisch uitgekeerd door hun gemeente, een aanvraag indienen is niet nodig.

In bepaalde situaties waarin de zogenaamde ‘kostendeler’ (een bijzonder soort bijstandsgerechtigde) wordt uitgesloten van de energietoeslag is dat onrechtvaardig!

Met een proefproces in gemeente Apeldoorn wordt deze rechtsongelijkheid - waarvan onder meer Kostendeler X de dupe is - aan de kaak gesteld, goed te volgen via de tijdlijn.

Scenario proefproces

In het proefproces wordt uitgegaan van de situatie waarin de persoon die de energierekening op naam heeft staan geen recht heeft op de energietoeslag vanwege een inkomen dat hoger is dan de gestelde inkomensgrens voor de energietoeslag. Wat doet dat met een kostendeler die tot de minima behoort deel uitmaakt van hetzelfde huishouden?

Kostendeler X

De werkelijk bestaande belanghebbende wordt in deze casus geanonimiseerd ‘Kostendeler X’ genoemd.

Tijdlijn

Via een tijdlijn is het proefproces het gemakkelijkst te volgen.