Het Netwerk

Is er een schaduwmacht die eigenlijk alles bepaalt?

Het gangbare idee is dat de macht in onze staatsinrichting is verdeeld volgens de Trias Politica. Daarin onderkennen we de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. Maar er wordt steeds vaker gehint naar het bestaan van andere machten. Die zouden veel meer in de melk te brokkelen hebben dan wordt gedacht. Sommigen gaan zover door te beweren dat ze allesbepalend zijn en grote – vaak onzichtbare – invloed uitoefenen op de drie machten van de Trias Politica.

Burgerheid.nl neemt als uitgangspunt bij nadere bewustwording dat er een schaduwmacht zou kunnen zijn en noemt deze kortweg ‘Het Netwerk’ en voluit: Het adviesnetwerk & uitvoerders.