Gemeente Epe gebruikt mij om beleid burgervijandig dicht te metselen

Bijgewerkt: do 14 oktober 2021 - 23:35 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand


14 oktober 2021 - Vanavond heb ik een best wel bizarre ontdekking gedaan: ik heb als burger (of zoals men liever zegt 'inwoner') een enorme invloed op het beleid van gemeente Epe. Misschien wel meer dan het gemeentebestuur en gemeenteraad! In elk geval op één gebied: de lokale uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het is zelfs zo dat vanwege mijn druk van buitenaf de functionaris gegevensbescherming door het college van burgemeester en wethouders buitenspel lijkt te zijn gezet.

Door Ray Heijder


Hoorzitting

De ontdekking deed ik vanavond tijdens de hoorzitting met de commissie voor de bezwaarschriften die twee zaken van mij in advies heeft gekregen van gemeente Epe. Dit betreft twee verzoeken tot inzage in persoonsgegevens waarbij ik om kopieën van documenten heb gevraagd. Het college van burgemeester en wethouders van Epe weigert mij die te verstrekken en gaat niet verder dan een tabel met daarin een overzicht van de stukken. Ook een alternatief - zoals het fysiek inzien op het gemeentehuis - is niet bespreekbaar.

Er zijn documenten waarin mijn persoonsgegevens staan die ik niet mag inzien. Wat heeft de gemeente te verbergen?


Nieuwe beleidslijn vanwege meneer Heijder

Gemeente Epe gaf tijdens de hoorzitting aan dat nagenoeg niemand AVG-verzoeken indient, behalve meneer Heijder. De vertegenwoordiger van het college vertelde dat naar aanleiding van eerdere verzoeken van deze inwoner een nieuwe gemeentelijke beleidslijn is ontwikkeld.

Wauw, wat een eer dat de gemeente mij gebruikt om beleid te maken en/of aan te passen! Wat een invloed heb ik!

De werkelijkheid is minder hoogstaand: gemeente Epe heeft ondervonden dat ik via de AVG dichterbij de waarheid kan komen dan haar lief is.


Geen kopieën, basta!

De beleidslijn die vanwege mij is aangescherpt, schrijft voor dat er geen kopieën van documenten worden verstrekt, evenmin fysieke inzage op het gemeentehuis. Eerder kreeg ik die wel.

De grote vraag is of dat in lijn is met de geldende wet- en regelgeving. Dat zal de komende tijd de kern van de strijd zijn die ik tegen gemeente Epe moet ontketenen via juridische stappen (in beroep bij de rechtbank).

Maar eerst de beslissing op de bezwaarschriften over pakweg drie weken maar afwachten.


Burgervijandig dichtmetselen

Waar ik mij grote zorgen over maak, is dat gemeente Epe haar beleid burgervijandig aan het dichtmetselen is. Daarbij gebruikt (eigenlijk misbruikt) ze mijn druk van buitenaf. Dat is niet alleen nadelig voor mij, maar voor alle inwoners van de gemeente die vroeg of laat hun privacyrechten willen uitoefenen op grond van de AVG.

Ik zie dit als ondermijning van de gegevensbescherming. Daarom zal ik ook een melding gaan doen bij de landelijk toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens en mijn hulp aanbieden voor een onderzoek naar de misstanden bij gemeente Epe.