Gedoemd en vooral bedoeld om te mislukken

Bijgewerkt: wo 8 september 2021 - 18:04 uur

> Start
> Gelukkig zijn er werklozen!

Als het van groot belang is dat er werklozen zijn, dan is het een logische gedachte dat inspanningen om ze uit te bannen vooral niet moeten lukken. Toch? Jazeker, initiatieven gericht op arbeidsinschakeling zijn niet alleen gedoemd, maar ook bedoeld om te mislukken.

Een bloemlezing.


21 januari 2021

Haags banenproject failliet, miljoen aan subsidie weg
De Energieacademie, een project dat honderden Haagse werklozen moest opleiden voor een baan in de energietransitie, is finaal mislukt. De stichting, waarvan al eerder bleek dat ze haar eigen bestuursleden wel erg royaal beloonde, is failliet. Ruim een miljoen euro aan subsidies van de gemeente Den Haag lijkt daarmee zo goed als verdampt.
Auteur: Adriaan de Jonge
Bron: Binnenlands Bestuur

21 februari 2020

De Participatiewet is mislukt
"Nadat het Sociale en Culturele Planbureau eind 2019 bij monde van directeur Kom Putters grote zorg heeft geuit over de Participatiewet, is 2020 is het jaar dat de FNV constateert dat de Participatiewet definitief is mislukt."
Auteur: Kitty Jong (vicevoorzitter FNV)
Bron: Joop/BNNVARA

13 december 2019

De Participatiewet was gedoemd te mislukken
"Toen het kabinet Rutte II in 2015 de Participatiewet indiende, was te voorzien dat deze wet zou mislukken."
Auteur: Leen Hofmann
Bron: ESB, vakblad voor economen

19 juli 2019

Participatiewet is mislukt
"De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, terwijl dat wel met de wet werd beoogd."
Auteur: Yolanda de Koster
Bron: Binnenlands Bestuur

9 augustus 2012

Kassenproject ook in Den Haag mislukt
"Het Westlandse kassenproject is in Den Haag uitgelopen op een mislukking. Slechts zeven uitkeringsgerechtigden zijn in de kassen aan de slag gegaan."
Auteur: Yolanda de Koster
Bron: Binnenlands Bestuur

7 oktober 2010

Blijf aan de Bal banenproject mislukt
"Het project om werklozen aan de slag te houden, is uitgedraaid op een mislukking."
Bron: NH Nieuws