1

Tegenwerken

Burgerheid.nl
Empowerment zelfredzaamheid

Idealiter en zoals het oorspronkelijk is bedoeld, werken de gemeente en een belanghebbende inwoner samen als ze met elkaar te maken krijgen. Helaas is de werkelijkheid heel vaak een stuk minder rooskleurig. Als een gemeente tegenwerkt, moet een zelfredzame burger dat ook doen, want anders is hij of zij verloren. Het heeft alles met werkzame krachten te maken.

Eerste wet van Newton

We maken even een uitstapje naar de natuurkunde. De dynamica of krachtenleer is een tak van de klassieke mechanica waarin men zich bezighoudt met de gevolgen van krachten voor de beweging van voorwerpen.

De eerste wet van Newton stelt dat wanneer er op een voorwerp geen resulterende kracht werkt dit voorwerp niet beweegt. Met een resulterende kracht wordt een kracht bedoeld die niet wordt opgeheven door andere krachten.

Bij samenwerking tussen de gemeente en de burger staan de krachten in dezelfde richting. Ze versterken elkaar en heffen zich niet onderling op. Daardoor is er een resulterende kracht en dus beweging. In dit geval in de goede richting.

Bij tegenwerking door een overheid is er meestal ook een resulterende (kwalijke) kracht en dus beweging. De kracht van de gemeente is dan anders gericht dan die van de burger. Doordat de kracht van de overheid meestal veel sterker is dan die van het individu, is de beweging in het nadeel van de burger.

De zelfredzame burger moet zich bij tegenwerking door de overheid zoveel mogelijk en kranig verweren door maximaal tegen te werken.

Doet de zelfredzame burger dit niet, dan wordt hij/zij uiteindelijk een zeer kwetsbare, verloren burger die steeds verder ondersneeuwt onder de kracht van de machtige overheid.

Helaas alleen voor powerburgers

In de praktijk zal het slechts een enkeling met veel moeite lukken om ten minste stilstand te bereiken (dus niet verder de verkeerde kant op). Ondanks de tegenwerking van de gemeente toch vooruitkomen, is een hele zware opgave en zo goed als een utopie, behalve voor powerburgers.

Als powerburger zul je in jouw worsteling met de overheid ervaren dat je voortdurend een volle emmer moet blijven rondslingeren opdat het water er niet uitvalt.

Veruit de meeste burgers die door hun gemeente (of andere overheid) worden belaagd, zullen echter steeds verder in de verdrukking komen.

Maximale tegenwerking tegen onbehoorlijke gemeenten (en andere overheden) is alleen voorbehouden aan burgers die heel stevig in hun schoenen staan en over een groot doorzettingsvermogen beschikken. Slechts weinigen voldoen aan die voorwaarden en dat maakt het allemaal zo onrechtvaardig.

Zal er ooit meer worden omgekeken naar de niet zo sterke burgers? En zo ja, door wie?


Dit is een les op www.burgerheid.nl in ‘Empowerment zelfredzaamheid

Auteur: Ray Heijder