1

Heldendom

Burgerheid.nl
Empowerment zelfredzaamheid

Politiek en overheid spelen in samenwerking met hun commerciële partners al een tijd een manipulatief spel met burgers door hen spottend ‘helden’ te noemen. De zelfredzame burger moet dit op de juiste waarde schatten en er zich niet door laten misleiden.

Het is zeer onbehoorlijk en neigt naar narcisme om mensen (vooral wanneer ze in een kwetsbare positie zitten) meesmuilend helden te noemen. Bovendien gaat er een vulgaire boodschap van uit jegens burgers die er niet in tuinen. Die worden afgekeurd voor hun onwil.

Word held van de wil!

Wie wil er nou geen held zijn? Wie kiest ervoor om als ‘loser’ te worden gezien?

Ooit was het een initiatief van de commerciële partij ADG Dienstengroep, maar inmiddels ingepakt in de vorm van een stichting zodat het onafhankelijk lijkt: Helden van De Wil.

De toegepaste ‘mindfuck’ of neurolinguïstische truc appelleert niet alleen aan het gezegde ‘waar een wil is, is een weg’, maar gaat verder:

Waar een wil is, is een wij!

De verstopte boodschap is:

Als jij niet de wil hebt, ben je geen held en sta je alleen!

Afschuifprincipe

Als politiek en overheid samen met hun commerciële partners het woord ‘held’ gebruiken, kun je er bijna altijd van uitgaan dat ze hun verantwoordelijkheid aan het afschuiven zijn naar de burgers.

Nu is er op zich niets mis met het als zelfredzame burger verantwoordelijkheid hebben, maar je moet die wel kunnen dragen. Als dat (tijdelijk) niet mogelijk is, mag dat niet worden ‘geframed’ als onwil.

Nog onbehoorlijker is het om iemand vervolgens voor de voeten te gooien dat hij/zij een tekortschietend verantwoordelijkheidsbesef laat zien.

Zorghelden

Dat de overheid niet alleen de heel kwetsbare mensen een rad voor ogen draait, zien we bijvoorbeeld ook in de zorg. Daar waar politiek en overheid samen met commerciële partners de zorgbranche in de problemen hebben gebracht, wordt het rookgordijn van ‘zorghelden’ opgeworpen.

Het vuile spel is dat medewerkers in de zorg met zoethoudertjes erbij gehouden (moeten) worden en een hart onder de riem gestoken krijgen. Dit is emotionele chantage. In de wetenschap dat het meeste zorgpersoneel zich toch wel om de behoeftige medemens zal bekommeren, krijgen ze een bedenkelijke heldenstatus toebedeeld.

Dat moet tekortschietende politieke daadkracht, gebrekkig overheidsbeleid en commerciële geldroof maskeren.

Leuk hoor die hartverwarmende solidariteitsacties, een taart, een cadeaubon, het aanbieden van een lekker visje, een warm applaus, een geldbonusje en ga zo maar door maar de zorgverleners en zorgbehoeftigen schieten er niet echt iets mee op.

Vrijwilligers

Om vrijwilligers gemotiveerd te houden allerlei werk te doen dat anders door bezuinigingen zou blijven liggen, worden zij ook te pas en te onpas in de heldenstatus verheven. Juist door de mooie aard van vrijwilligers, die maakt dat ze graag onbetaalde arbeid verrichten, raken dit soort mensen snel verguld en vereerd. Vooral als ze een sterke neigen tot deugen hebben. Vaak is alleen al de nominatie ‘held van de stad’ voldoende om ze bij de les te houden. Een vermelding in de krant zodat iedereen ze als held ziet, is vervolgens de kers op de taart.

Streef er niet naar om een held te worden

Als zelfredzame burger moet je geen held willen worden en je het heldendom zeker niet laten aanleunen. Focus op je rechten en waar mogelijk op die van je medemens!


Dit is een les op www.burgerheid.nl in ‘Empowerment Zelfredzaamheid
https://www.burgerheid.nl/empowerment/heldendom/

Auteur: Ray Heijder