Intro: empowerment voor zelfredzaamheid

Update: di 28/12/2021 - 12:13

Bijzondere leergang
Empowerment voor zelfredzaamheid

Voor de zelfredzame burger die in staat is (of wil gaan zijn) om meer dan gemiddeld op te komen voor het eigen belang.  Ook voor professionals die voor of bij gemeenten actief zijn, in het bijzonder in het sociaal domein.

Ben je student in de richting social work of sociaal-juridische dienstverlening? Dan zit je in een bubbel van overheersend eenzijdig en theoretisch onderwijs. Wil je niet wachten tot je straks in de praktijk met vallen en opstaan leert hoe de wereld ook in elkaar zit? Volg dan ook deze gratis leergang.

In voorbereiding
Volgende lessen
 1. afspraken
 2. assertiviteit
 3. behoorlijkheid
 4. belang
 5. beleven
 6. bestuursrecht
 7. bezwaar
 8. budgetbeheer
 9. closure
 10. cyclisch denken
 11. dienstverlening
 12. doelmatigheid
 13. effectiviteit
 14. eigen netwerk
 15. emotioneel gedrag
 16. evalueren
 17. excuses
 18. fraude
 19. gaslighten
 20. gemeente
 21. geschetst beeld
 22. gesprekstechnieken
 23. gunning
 24. herstel
 25. het gaat om jou
 26. incident
 27. inclusief
 28. individuele inkomenstoeslag
 29. inhoudelijk
 30. kan-bepaling
 31. kennelijk
 32. klacht
 33. lessons learned
 34. levensstijl
 35. LinkedIn
 36. Marktplaats
 37. mandaat
 38. mediation
 39. meenemen in bedrijfsvoering
 40. misbruik procesrecht
 41. mogelijkheden
 42. narcisme
 43. neurowetenschap
 44. nieuwe koers
 45. NLP
 46. nudgen
 47. onafhankelijk
 48. ongewenst gedrag
 49. oplossen
 50. ontschotten
 51. participatie
 52. passend
 53. perverse prikkels
 54. plan van aanpak
 55. probleemeigenaar
 56. professionele indruk, mening en conclusie
 57. rechten en plichten
 58. rechtsbijstand
 59. rechtsbijstandverzekering
 60. rechtspositie
 61. rechtsverhouding
 62. reparatie
 63. resultaatgericht
 64. schorsende werking
 65. sociaal
 66. streep eronder
 67. uitvoeringsplan
 68. verantwoordelijkheidsbesef
 69. voorzieningen
 70. vrijwillig
 71. we hebben het afgesloten
 72. zelfbeeld