Introductie empowerment voor zelfredzaamheid

Bijgewerkt: do 25 november 2021 - 17:56 uur

Bijzondere leergang
Empowerment voor zelfredzaamheid

Dit onderdeel op de website Burgerheid.nl is in eerste instantie gericht op de gevorderde zelfredzame burger die in staat is om meer dan gemiddeld op te komen voor het eigen belang. Die zelfs ook over de eigen schaduw heen kan stappen en oog heeft voor het algemeen belang. Ja zulke lui bestaan, echt!

Deze leergang wil echter ook een extra spiegel voorhouden aan professionals die voor of bij gemeenten actief zijn, in het bijzonder in het sociaal domein.

Ben je student in de richting social work of sociaal-juridische dienstverlening? Dan zit je in een bubbel van overheersend eenzijdig en theoretisch onderwijs. Wil je niet wachten tot je straks in de praktijk met vallen en opstaan leert hoe de wereld echt in elkaar zit? Volg dan ook deze leergang.

Lessen
Tot nu toe uitgebracht
 1. Maatwerk
 2. Agressie
Volgende lessen
In voorbereiding
 1. onafhankelijk
 2. rechten en plichten
 3. afspraken
 4. passend
 5. emotioneel gedrag
 6. ongewenst gedrag
 7. incident
 8. belang
 9. behoorlijkheid
 10. eigen netwerk
 11. doelmatigheid
 12. effectiviteit
 13. resultaatgericht
 14. geschetst beeld
 15. gesprekstechnieken
 16. neurowetenschap
 17. NLP
 18. nudgen
 19. cyclisch denken
 20. excuses
 21. streep eronder
 22. plan van aanpak
 23. verantwoordelijkheidsbesef
 24. fraude
 25. schorsende werking
 26. bestuursrecht
 27. rechtsbijstand
 28. perverse prikkels
 29. mediation
 30. de gemeente
 31. mandaat
 32. kansen en mogelijkheden
 33. dienstverlening
 34. ontschotten
 35. gaslighten
 36. narcisme
 37. evalueren
 38. beleven
 39. oplossen
 40. inhoudelijk
 41. kennelijk
 42. het gaat om jou
 43. nieuwe koers
 44. streep eronder
 45. we hebben het afgesloten
 46. sociaal
 47. vrijwillig
 48. participatie
 49. professionele indruk, mening en conclusie
 50. bezwaar
 51. klacht
 52. misbruik procesrecht
 53. assertiviteit
 54. meenemen in bedrijfsvoering
 55. lessons learned
 56. inclusief