Complottheorieën

Bewustwording met feiten, niet op basis van aannames

Een complottheorieën zijn onbewezen verklaringen van gebeurtenissen, ontwikkelingen, toestanden en situaties op onder meer sociaal, politiek of economisch gebied. Ze zouden het resultaat zijn van een samenzwering van machtige en boosaardige geheime groeperingen. De beweringen en argumenten berusten vaak op cirkelredeneringen, denkfouten en drogredenen. Complottheorieën zijn wat anders dan verifieerbare theorieën die complotten die feitelijk te bewijzen zijn.

Burgerheid.nl streeft bij het aanwakkeren van bewustwording over de werkelijke positie van burgers in het Nederlands staatsbestel naar het verzamelen en presenteren van feiten en informatie over gebeurtenissen, ontwikkelingen, toestanden en situaties. Iedere lezer moet vervolgens in vrijheid die verzameling en presentatie tot zich kunnen nemen en verwerken om zelf tot een visie en stellingname op het geheel te komen.

Voor het verzamelen van de feiten en informatie putten we uit zo betrouwbaar mogelijke bronnen. Daarbij is er helaas wel het risico op onjuistheden en onvolkomenheden. Dat risico moet zo klein mogelijk worden gehouden door de diversiteit van de bronnen en ze tegen elkaar aan te houden.