Bronnen

Op onze zoektocht hebben we diverse bronnen nodig

Onmisbaar voor de (nadere) bewustwording die Burgerheid.nl rond de werkelijke machtsverdeling wil aanwakkeren, is een diversiteit aan bronnen waaruit kan worden geput. Op deze pagina een lijst die tijdens de zoektocht wordt aangevuld.


ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en de Europese Unie.
www.prodemos.nl

Follow the Money

Naar eigen zeggen is Follow the Money een platform voor radicaal onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. De leus op het platform is ‘Geldsporen liegen niet, daarom volgen wij ze’.
www.ftm.nl