BOA: Buitengewone of Buitensporige Opsporingsambtenaar?

> Burgerexperimenten

Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) hebben een steeds opvallender rol in de samenleving. De handhaving van de coronamaatregelen hebben dit nog eens in een stroomversnelling gebracht. Belangrijk is dat BOA's proportioneel en naar hun bevoegdheid handelen. Dat zij handelen op het domein waarvoor ze zijn aangesteld en specifiek voor zijn opgeleid/toegerust.

Buitengewoon moet niet buitensporig worden!

Aan de hand van een incident op 6 februari 2021 in Vaassen (gemeente Epe) gaan we eens in de praktijk kijken of dat nou wel behoorlijk en rechtmatig gebeurt.

Uiteraard is het narratief geanonimiseerd om rechten en vrijheden van personen te beschermen (privacy).

Het incident

Het incident dat wij bekijken is in grote lijnen:

  1. BOA's bezoeken een burger aan huis;
  2. Ze beweren een melding van overlast te onderzoeken;
  3. Vervolgens gaat het narratief al snel over naar een ander probleem: veronderstelde gijzeling van katten van meerdere buurtbewoners;
  4. Er ontstaat een conflictueuze discussie tussen de BOA's en de beschuldigde burger;
  5. Uiteindelijk mengt een wijkagent zich in het geschil waarna er snel een goede oplossing komt;
  6. De burger dient een bejegeningsklacht in tegen de BOA's bij gemeente Epe;
  7. Tevens start de burger een rechtmatigheidsonderzoek en stelt daarbinnen schriftelijke vragen.

Feiten

Gebeurtenissen, omstandigheden, handelingen en tijdsverlopen

Informatieverzoek opheldering handhavingsactiviteit

Klacht tegen gedragingen BOA's gemeente Epe