Nee Nebukadnessar!

Bijgewerkt: ma 14 december 2020 - 20:34 uur

> Blogs

28 november 2020 – Buigen voor een beest! Wie wil dat nou? De vraag is eerder of je wat te willen hebt en als dat niet zo is… Weiger jij te buigen ondanks de gevolgen waarmee wordt gedreigd?

Door Ray Heijder

De mondkapjesplicht is een voorprogramma op het zeer onderdrukkende en verdrukkende optreden van een beest van een dictator in de toekomst. Wanneer dat zal zijn, weet geen mens. We kunnen alleen de voortekenen zien als we wakker zijn en ook nog eens willen zien. Alleen als we over het hardnekkige fenomeen cognitieve dissonantie heen kunnen stappen en ons kunnen ontworstelen aan de kudde slaafse schapen.

Dictator koning Nebukadnezar

In een oude tijd, heel lang geleden ten tijde van het Nieuw-Babylonische Rijk, waande dictator koning Nebukadnessar zich een god. Hij liet een gouden afgodsbeeld oprichten en tijdens ceremonies moest iedereen dat aanbidden. Dat gebeurde op een vlakte waar de menigte bijeen was. Zodra er muziek klonk van diverse instrumenten moest iedereen door de knieën en buigen. Niemand durfde dat te weigeren, want de straf was niet misselijk: in een brandende oven geworpen worden.

Drie wappies

Tijdens één van de ceremonies waren er drie lefgozers, Sadrach, Mesach en Abed-Nego genaamd. Tegenwoordig zouden we ze wappies noemen. Zij vertikten het om te buigen voor het afgodsbeeld en werden bij de woedende dictator gebracht. Die gaf ze nog een kans om alsnog te gehoorzamen en vroeg daarbij welke god hen anders zou beschermen.

De drie dappere mannen – of noem het domme activisten als je wilt – vonden het niet nodig om op die vraag te beantwoorden. Toch gaven zij aan dat zij God dienden en dat Hij hen wel zou redden uit de brandende oven. Ze zeiden erbij dat zelfs al zou dat niet gebeuren, dat zij dan nog steeds niet de afgod zouden aanbidden, maar trouw aan hun Heer zouden blijven.

Sadrach, Mesach en Abed-Nego zeiden ‘Nee Nebukadnessar!’ en vervolgens liet de woedende koning het drietal in het extra opgestookte vuur werpen.

Maar het trio bleef wonderbaarlijk ongedeerd. De dictator schrok zich rot en onderwierp zich ook aan God.

Vandaag buigen voor Rutte en Co?

In onze tijd is ook weer een massa bijeengebracht. Dit keer heet het afgodsbeeld ‘Corona’. Alles wordt daaraan geofferd. Niets is meer belangrijker dan de bestrijding van het killervirus COVID-19.

Minister-President Mark Rutte en zijn belangrijkste vazallen Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus dwingen iedereen om vanaf 1 december 2020 een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Ze willen dat een ieder gehoorzaamt aan een niet-werkend beschermingsmiddel en lappen daarbij de ooit zo heilige Grondwet aan hun laars.

De stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten  (zoals de hele kliek om een dictator heen vroeger werd genoemd, het kartel en establishment zeg maar) brengen er ook vandaag niets of nauwelijks iets tegenin.

Er zijn alleen ook nu weer wat wappies en gelukkig meer dan slechts drie zoals we onder meer op Twitter kunnen ontdekken.

Maar we hebben veel meer Sadrachs, Mesachs en Abed-Nego’s nodig!

Nebukadnessar bleek uiteindelijk snel een watje, maar Rutte & Co, dat zijn hardnekkige tirannen, volledig van God los. En dat er toevallig wat ruggengraatloze naamchristenen van de SGP en ChristenUnie om hen heen zwermen als bijen, dat zet geen zoden aan de dijk.

Ze kunnen het er echter alleen doordrukken doordat vooral het volk (de burgerheid) zichzelf aan het verraden is door slaafs door de knieën te gaan en zelfs om het dictaat mondkapjesplicht te smeken.

Maar wie durft – en kan – de onderdrukking weerstaan en de gevolgen dragen: een boete en het uiteindelijk niet meer kunnen kopen en verkopen zonder mondkapje?