Het mondiale mondkapjesexperiment

Bijgewerkt: ma 14 december 2020 - 20:26 uur

> Blogs

2 december 2020 – Als je een beetje wakker en alert bent, dan heb jij het ook allang door: we zijn als burgers proefdieren in een wereldomvattend experiment. Dat is al een hele tijd aan de gang, maar het mondiale mondkapjesexperiment ligt er nu wel heel dik bovenop. En inmiddels is het volgende al in aantocht: het vaccinexperiment.

Door Ray Heijder

Het is goed om je er steeds bewust van te zijn dat het mondkapje niet echt is bedoeld als beschermingsmiddel. Het lapje – op zich een niemendalletje – is een krachtig middel voor het onderzoeken en  manipuleren van de massa. Als je dat eenmaal inziet, dan snap je dingen, ook wat anderen onlogisch en bizar vinden.

Spontane acceptatie

Allereerst is de heersende macht benieuwd naar de spontane acceptatie van een sprookje onder het volk.

Als koning Willem-Alexander zich een pak heeft laten aanmeten, maar de kleermakers hem in de maling hebben genomen en hij in werkelijkheid naakt rondloopt… hoeveel mensen zullen doen alsof ze hem er prachtig uit vinden zien in zijn nieuwe kleding? En hoeveel zullen durven beweren dat ze zien dat hij in zijn blootje staat?

Zo moet ook blijken hoe het volk omgaat met de bullshit van het mondkapje. We hebben inmiddels kunnen waarnemen dat de overgrote meerderheid van mensen op de hele wereld en ook in Nederland bereidwillig (op het slaafse af) en zonder morren en vaak zelfs zeer enthousiast de mond-, neus- en kinbedekking opdoet.

Zelfregie

Het was al bekend dat mensen maar heel beperkt in staat zijn tot zelfregie (althans dat wordt beweerd). Op steeds meer vlakken heeft de overheid als regisseur nodig. Vindt vooral de overheid zelf.

Niet tot zelfregie in staat zijn, krijgen we nu maximaal ‘in our face’. De regering, het Rijk en de gemeenten zullen wel eens even gaan bepalen wat we mogen en bovenal niet mogen.

Vooral burgemeesters komen klaar op hun nieuwe relevantie. Superburgemeester Hubert Bruls (van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad) is niet alleen door zijn corpulente lichaam indrukwekkend, maar ook door zijn ejaculaties in ferme taal tegen iedereen die zich verzet tegen Befehl is Befehl.

Verantwoordelijkheidsbesef

Het volk wordt daarnaast keer op keer beschuldigd van tekortschietend verantwoordelijkheidsbesef.

Met het verplicht dragen van niet-werkende mondkapjes moeten de mensen leren om verantwoordelijk gedrag te tonen.

Jij en ik worden het recht ontnomen om zelf te bepalen wat goed is.

Maar het blijft een experiment

Allemaal leuk en aardig, maar we doen er als wakkere burgers goed aan om te zien en blijven zien, dat de mondkappensharia, de mondkapjesplicht, slechts een experiment is. Dat een en ander bij ministeriële regeling is opgelegd, zelfs door de Eerste Kamer en Tweede Kamer is gefiatteerd, is maar een wassen neus en moet vooral imponeren en intimideren.

De bedoeling is dat de massa erin trapt. En zoals altijd: dat gebeurt ook nog.

Het dreigen met – en uiteindelijk vast ook wel opleggen van – boetes maakt deel uit van het experiment.

Waarom?

Onschuldig is het experiment niet. Het is een oefening om te ontdekken in hoeverre het volk zich laat onderwerpen.

Zo moet blijken:

  • wat het weerstandsvermogen is van de massa;
  • hoe groot, machtig en vindingrijk het deel lastige wakkere lieden is;
  • in hoeverre met knullige, gammele en juridisch lekkende regelingen, noodverordeningetjes, spoedwetjes, etc. het volk te besturen is en bestaande wetten (inclusief de Grondwet) aan de laars kunnen worden gelapt.
  • hoe groot het zelfregulerend vermogen van het volk is (mensen elkaar aanspreken zonder dat de overheid moeite hoeft te doen);
  • op welke punten dwingende maatregelen en handhaving verder moeten worden dichtgetimmerd.

En de resultaten van het mondkapjesexperiment kunnen gelijk al worden gebruikt bij het volgende avontuur: het vaccinexperiment.

Dit is nog allemaal kinderspel, want de grote verdrukking moet nog komen.
Tegen die tijd verzet ik mij niet meer en schrijf ik geen blogs meer. Dan ben ik al niet meer op aarde.