Participatieplaats aanvragen? Doe het nooit!

Update: ma 20 juli 2020 - 20:28 uur

> Blog

20 juli 2020 – Er zijn gemeenten die op hun website oproepen tot het aanvragen van een participatieplaats. Dit is onrechtmatig en onbehoorlijk. We leggen in deze blog uit waarom je zo’n aanvraag nooit moet doen.

Tegen alle logica

Het aanvragen van een participatieplaats kun je vergelijken met wat ook totaal niet logisch is (en niet voorkomt): het aanvragen van je eigen arrestatie en gevangenisstraf. Opgepakt worden door de sterke arm van de wet en vervolgens in de bak terechtkomen, is geen wens of behoefte waar men een aanvraag voor doet, maar een logisch gevolg van de daden van iemand die de wet overtreedt.

In een participatieplaats terechtkomen om onbeloonde arbeid te verrichten (werken met behoud van uitkering of werken zonder loon) kan ook een logisch gevolg zijn, namelijk van de ondersteuning bij arbeidsinschakeling door de gemeente.

Maar erom vragen, slaat helemaal nergens op.

Wat de gemeente nodig vindt

Het gaat er allemaal om wat de gemeente nodig vindt. Niet in eerste plaats wat jij nodig vindt, ondanks de mooie praatjes over ‘burger centraal’ en ‘in samenspraak’.

Of zoals het in officiële stukken staat:

Wat het college nodig acht.

Dat is wat bepaalt of jij een participatiebaan krijgt.

Maar waarom zou de gemeente het nodig vinden? De enige eerlijke en rechtvaardige reden zou zijn dat het goed voor jou is.

Als alles gaat zoals het hoort, krijg je vanaf het moment dat jij je meldt voor een bijstandsuitkering ondersteuning van de gemeente. Zij is dat onder de gestelde voorwaarden volgens artikel 7 van de Participatiewet aan jou verplicht.

Hoe de ondersteuning eruit ziet, mag voor het grootste deel de gemeente bepalen. Daarbij moet zij vanuit haar professionaliteit voorzieningen kiezen die bij jou en jouw situatie passen. Dat kan bemiddeling naar een baan zijn, maar als dat niet (gelijk) tot de mogelijkheden behoort ook re-integratievoorzieningen, zoals een participatieplaats.

Een participatieplaats is alleen van toepassing als de kans op een betaalde baan klein is. Dat moet jij niet vaststellen, maar de gemeente!

Pas op:
Jouw houding moet altijd zijn dat je vindt dat je wel een goede kans hebt op werk, anders kan jou worden verweten dat je jouw arbeidsinschakeling tegenwerkt. Als je een participatieplaats aanvraagt, geef je in dit licht eigenlijk een bedenkelijk signaal af: je erkent bijna kansloos te zijn. De gemeente is er veel beter in om jou omlaag te halen, dat hoef je niet zelf te doen.

Tekortschietende gemeente

Als het echt zo zou zijn dat een participatieplaats goed voor jou is, maar dat je die niet wordt aangeboden en jij dan maar een aanvraag denkt te moeten indienen, zit er iets helemaal niet goed bij die ondersteuning van de gemeente. Ze heeft haar werk dan niet naar behoren gedaan.

Het mag niet zo zijn dat jij moet opdraaien voor een tekortschietende gemeente!

Met het uitlokken om een participatieplaats aan te vragen, verlegt een gemeente haar verantwoordelijkheid naar de belanghebbende.

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat jij het gepruts van de gemeente goed moet maken?

Blijk van goede wil?

Misschien denk je door het aanvragen van een participatieplaats goede wil te tonen, een gebaar dat je graag wilt werken.

Nou bedenk dan dit: goede wil heb je al getoond (moeten tonen) om de bijstandsuitkering te krijgen. En als je al (veel) langere tijd in de bijstand zit, heb je dat zeker gedaan anders was jou allang een maatregel (straf) opgelegd.

Verplichting

Dat het nergens op slaat om een participatieplaats aan te vragen, kun je ook afleiden uit de verplichting die hebt om deze te accepteren als de voorziening je wordt aangeboden omdat ‘het college het nodig acht’. Dan blijkt de vrijwilligheid die meestal bij een aanvraag hoort er ineens niet te zijn. Ook weer vergelijkbaar met die arrestatie en gevangenisstraf.

Een participatieplaats aanvragen? Doe het nooit!

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van gemeenten die suggereren en/of stellen dat een participatieplaats moet worden aangevraagd of naar kan worden gevraagd:

Coevorden, ElburgHellendoorn, Rijswijk, Zoetermeer.