Onjuiste reacties op ingebrekestelling bij de gemeente

Update: vr 13 november 2020 - 22:32 uur

> Blog

13 november 2020 – Aangezien de ingebrekestelling bedoeld is als prikkel om een bestuursorgaan alsnog een besluit te laten nemen op een aanvraag of een bezwaarschrift, is de enige juiste reactie een alsnog genomen besluit. Helaas zijn er gemeenten die andere (dus onjuiste) reacties geven.

Twee soorten foute reacties van gemeenten

In deze blog gaan we in op twee soorten foute reacties van gemeenten en beperken we ons tot de aanvraag (dus uitgezonderd het bezwaarschrift):

  • In de vorm van een (bestuurlijk) besluit stellen dat jouw aanvraag geen aanvraag is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
  • In de vorm van een (ambtelijke) brief stellen dat jouw aanvraag geen aanvraag is in de zin van de Awb.

Reactie in een (bestuurlijk) besluit

Gemeenten maken met hun gedachtekronkels vaak iets anders van de prikkel die een ingebrekestelling in wezen is. Ze dopen deze om in een verzoek (aanvraag) om een dwangsom. Dat terwijl je niet om een dwangsom verzoekt (vraagt), maar om een beslissing. De dwangsom is alleen maar een bijkomend gevolg als de beslissing niet alsnog op tijd wordt genomen.

Je vraagt geen dwangsom aan. Je verzoekt de gemeente om alsnog een beslissing te nemen!

SPECIAAL PUNT VAN AANDACHT
Dat jij om een dwangsom vraagt, slaat ook nog eens helemaal nergens op, want na jouw ingebrekestelling heeft de gemeente twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen en is er niet eens sprake van een dwangsom.

Door de ingebrekestelling als een aanvraag te behandelen en dus een beslissing (in een besluit) te moeten nemen, werpt de gemeente een rookgordijn op om jou en zelfs de rechtbank om de tuin te leiden. We hebben echte voorbeelden waarbij Rechtbank Gelderland in de misleiding door gemeenten trapt.

Als argument voor het afwijzen van de prikkel, gebruikt de gemeente dat jouw aanvraag – waarnaar je in de ingebrekestelling verwijst – niet kan bestaan in de zin van de Awb. Dat zij om die reden dus geen beslissing hoeft te nemen.

Reactie in een (ambtelijke) brief

Sommige gemeenten wagen zich niet eens aan een bestuurlijk besluit op een ingebrekestelling, maar doen deze af met een ambtelijke reactie per brief.

Als argument voor het afwijzen van de prikkel, gebruikt de gemeente ook hier dat jouw aanvraag – waarnaar je in de ingebrekestelling verwijst – niet kan bestaan in de zin van de Awb. Dat zij om die reden dus geen beslissing hoeft te nemen.

Denkfout van de gemeente

We gaan in deze blog uit van situaties waarin de termijn voor het in gebreke stellen wettelijk is bereikt, ofwel dat er wettelijk een beslissing op een aanvraag had moeten worden genomen en in een besluit aan jou bekendgemaakt.

In die situaties is het per definitie zo dat de gemeente jouw aanvraag helemaal niet – zoals dat heet – buiten behandeling kan laten.

Zij moet gelet op de verstreken termijn de aanvraag inhoudelijk behandelen en een beslissing nemen (toewijzen of afwijzen). Buiten behandeling laten van een aanvraag kan alleen maar in de eerste vier weken na het indienen van de aanvraag. Dat mag met korte tijd worden verlengd als om aanvullende informatie wordt gevraagd door de gemeente (aanvullingstermijn of hersteltermijn).

Wat kun je doen?

In beide gevallen (besluit of brief naar aanleiding van ingebrekestelling):

Reageer niet naar de gemeente. Ga niet in discussie! Ga al helemaal niet in op de argumenten voor het afwijzen van de ingebrekestelling.

Daarvoor is het moment niet. Dat komt pas als je (eindelijk) een besluit hebt en je daar in bezwaar tegen kunt gaan.

Ofwel, negeer tot latere fase de reactie en de argumenten van de gemeente. Ga in beroep bij de rechtbank!

Beroep ‘niet tijdig beslissen’

Als de twee weken na de ingebrekestelling zijn verstreken, gaat de dwangsom lopen.

Een gemeente zal de dwangsom pas gaan berekenen en daarna uitkeren als zij een te laat besluit op een aanvraag heeft genomen.

Maar het probleem is nou juist dat zij geen besluit neemt.

Om het besluit af te dwingen, moet je naar de rechter voor het zogenaamde beroep ‘niet tijdig beslissen.’

Dit soort beroep dien je online in op Rechtspraak.nl.
Daarvoor dien je een beroep in en kies je tijdens de procedure voor ‘De beslissing is niet op tijd genomen’.

Wees erop voorbereid dat de kans er is dat de rechtbank net als jij door de gemeente wordt misleid.
Het is lastig om de rechtbank duidelijk te maken dat deze misleiding inderdaad gebeurt. Bij Burgerheid zijn we in een paar rechtszaken nog bezig om ons gelijk te behalen bij Rechtbank Gelderland of anders later in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Zodra dat is gelukt, zullen we erover schrijven en vertellen hoe ons dat is gelukt. Of waardoor het niet is gelukt.