Corona legt niets plat, maar brengt processen op gang

Update: vr 23 oktober 2020 - 13:12 uur

> Blog

23 oktober 2020 – Er wordt veel gejammerd over de verwoestende werking van het coronavirus. Het idee is dat we het #AlleenSamen onder controle moeten en kunnen krijgen. De strijd daarvoor wordt gekenmerkt door het houden van anderhalve meter afstand, het dragen van mondkapjes en steeds verdere inperking van onze bewegingsvrijheid (lockdown).

Het grote misverstand is dat het virus geen belemmering is, maar een katalysator. Het legt niets plat, maar brengt processen op gang. Of dat goed of slecht is, doet er niet zoveel toe. Het gebeurt alsof een onzichtbare hand dat leidt. En wie weet is dat wel zo ingegeven door een wereldorde of zelfs eentje die dat ver overstijgt.

Hoe dan ook, wat er onder controle komt, zijn we vooral zelf!

Door: Ray Heijder

Katalysator

Een katalysator is in de scheikunde bekend als een stof die de snelheid van een chemische reactie beïnvloedt zonder zelf te worden verbruikt.

Je kent ook vast wel de katalysator in een auto. Dit is een onderdeel van de uitlaat dat is geïmpregneerd met een mix van edelmetalen. Die zorgt er (zonder zelf te worden verbruikt) voor dat er een chemische reactie ontstaat waarbij schadelijke verbrandingsgassen – zoals koolstofmonoxide, onverbrande koolwaterstoffen en stikstofoxiden – worden omgezet in minder schadelijke stoffen zoals koolstofdioxide, stikstof en waterdamp.

Corona is een katalysator

Eigenlijk is de uitspraak dat we corona onder controle moeten krijgen heel eerlijk. Die erkent dat het virus niet bestreden moet worden, maar mag blijven bestaan zolang het maar doet wat het moet doen: als katalysator processen beïnvloeden (op gang brengen en houden).

Net als in die chemische reactie waarbij er van alles gebeurt en verandert, wordt de stof die als katalysator dient ongemoeid gelaten. Zoals het blok met een mix van platina, palladium en rodium in de uitlaat van een auto ook niet opgaat in het zuiveringsproces.

Vele processen

Corona beïnvloedt als katalysator vele processen. Ik noem er vier.

Merk op dat telkens de processen worden beïnvloed. Het is niet andersom!

 • Polarisatie
  Rond het streven om het virus #AlleenSamen onder controle te krijgen, is er een tweedeling in de maatschappij ontstaan waarbij mensen uit de verschillende kampen elkaar steeds feller bestrijden. Deze polarisatie is het proces dat door de katalysator corona wordt beïnvloed en is volgens het principe van ‘verdeel en heers’ vereist voor een ander proces: controle.
 • Controle
  Het is niet corona dat onder controle wordt gebracht, maar de mens, de burgerheid (het volk). Belangrijkste daarbij is gehoorzaamheid. Het houden van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes zijn geen middelen om het virus te bestrijden, maar om onderdanigheid af te dwingen. Bij de mondkapjes wordt dit door de machthebbers zelfs toegegeven; de niet werkzame lapjes dienen voor gedragsverandering, ze zijn niet gericht op het bedwingen van het coronavirus zelf.
 • Destabilisatie
  De katalysator corona ondersteunt het proces van destabilisatie van bestaande situaties en structuren, alles wat we tot voor kort als normaal beschouwden en inmiddels het ‘oude normaal’ aan het worden is. Destabilisatie is noodzakelijk om het volgende proces te starten: introductie van het nieuwe normaal.
 • Introductie van het nieuwe normaal
  Dankzij de processen polarisatie, controle en destabilisatie wordt het mogelijk om het nieuwe normaal te introduceren dat bij iedereen draagvlak heeft met uitzondering van enkele lastpakken. Die laatsten gaan in het proces echter verloren als complotdenkers, trollen en ‘wappies’.

Nieuwe normaal, de lang begeerde nieuwe wereldorde

De hiervoor genoemde (en andere) processen leiden tot een nieuwe orde en doordat het coronavirus over de gehele aardbol volgens hetzelfde procedé wordt ingezet als katalysator, is dat automatisch een nieuwe wereldorde.