Wat is er aan de hand?

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:56 uur

> Start
> Bestrijding van ambtenarenleugens

Sinds maart 2016 (in februari 2021 dus al bijna vijf jaar) vormt zich het klantdossier van Ray Heijder bij gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Hierbij is gemeente Apeldoorn de uitvoerende partij (gemandateerd) en gemeente Epe bestuursrechtelijk eindverantwoordelijk.

Door die jaren heen ziet Ray Heijder tot op - bijna - de dag van vandaag de misstanden in zijn klantdossier toenemen.

Daders: onbetrouwbare ambtenaren bij de gemeente Apeldoorn.

Misstanden

De misstanden in het klantdossier van Ray Heijder uiten zich in:

  1. het verdraaien van feiten door ambtenaren;
  2. eenzijdige beeldvorming door ambtenaren.

Verdraaien van feiten

Laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen:

We hebben het hier over liegen, het gaat om leugens!

Uiteraard houden gemeenten en hun ambtenaren niet van deze termen in de volksmond, maar het is zoals het is.

Ook bestuursrechters horen ze niet graag, maar lijken tegenwoordig ook ongevoelig voor iets meer juridisch jargon zoals 'verdraaide feiten', 'waarheidsvinding', 'bezijden de waarheid', 'abject' en 'infaam'.  Wat zij al gauw doen, is de belanghebbende op het dwaalspoor zetten van het indienen van een klacht. Vaak een heilloze weg die alleen maar leidt tot wat tikken op de vingers van de overheid en tot de dooddoener:

Dat had inderdaad anders gemoeten, we hebben ervan geleerd. Onze excuses, have a nice afternoon!

Of de bestuursrechter stuurt belanghebbende met een kluitje in het riet door ten onrechte te opperen:

Dan moet u bij de burgerrechter zijn.

Eenzijdige beeldvorming door ambtenaren

Ambtenaren hoeven nog niet eens te liegen over een belanghebbende om schade aan te richten. Met de manier waarop zij zogenaamde 'professionele indrukken' alsmede meningen en conclusies in het klantdossier opnemen, kunnen zij aan eenzijdige beeldvorming doen.

Het probleem hiervan is dat je hier meestal als belanghebbende niet (op tijd) kennis van hebt.

Je komt er dan alleen (en vaak te laat) achter op één van de volgende manieren:

  1. door het af te leiden van de manier waarop er met je wordt omgegaan en er beslissingen over jou worden genomen;
  2. door het te lezen in een intern stuk van de gemeente dat is geleverd bij zaakstukken voor de behandeling van een bezwaar of een beroep (bij de rechtbank);
  3. via een inzageverzoek op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vaak komen belanghebbenden niet eens zover en zo worden ze in hun rechten beperkt zonder ervan te weten! De eenzijdige beeldvorming kan zo zelfs jaren achtereen in het nadeel van de belanghebbende doorwerken.

Wat kun je doen?

Daarop komen we in dit burgerexperiment zeer binnenkort terug.