Testen op waarheid en vaccineren tegen leugens

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:44 uur

Start
> Bestrijding van ambtenarenleugens
> Ambtenarenleugens aanpakken

Leugens zijn funest voor elk type relatie, dus ook voor de verhouding burger/overheid. Ambtenarenleugens krijgen we #AlleenSamen onder controle.

Testen, testen en nog eens testen op waarheid, want vertrouwen is goed, maar controleren is beter. En vaccineren tegen leugens!

Waarheidsvinding onder druk

We kunnen als burger bij de bestuursrechter steeds minder rekenen op waarheidsvinding. Dat lijkt een deugd die uit beeld raakt. Rechters leggen zich vooral toe op de 'droge' rechtmatigheid van besluiten en hebben de neiging daarbij gemeenten (en andere bestuursorganen) voor te trekken ten nadele van burgers.

Kom je in (aanvullende) stukken en ter zitting in de rechtbank met meldingen over verdraaide feiten en zelfs leugens, dan haalt de rechter daar doorgaans zijn of haar schouders bij op.

Bestrijd de demonen daarom eerder!

Als jij jezelf bij de rechtbank tegen ambtenarenleugens moet verdedigen, ben je eigenlijk al te laat of heb je een bijna niet te overbruggen achterstand op de overheid.

Je moet eerder opkomen voor de waarheid!

Het beste moment om op te komen voor de waarheid ligt in de fase waarin beslissingen over jouw belangen worden voorbereid.

Dat vraagt om testen op waarheid en vaccineren tegen leugens. Maar hoe doe je dat? Met de AVG!

Recht op inzage

Testen, testen en nog eens testen op waarheid doe je het best door gebruik te maken van je privacyrecht 'inzage' op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met dit recht dwing je af dat de overheid jou laat zien wat zij over jou aan persoonsgegevens verzamelt en vastlegt.

Waarom is dat belangrijk?
Welnu, jouw persoonsgegevens worden gebruikt om beslissingen over jouw belangen voor te bereiden. Tijdens dat proces ontstaan er professionele indrukken, meningen en conclusies. Zijn die er eenmaal, dan zullen ze vervolgens als het belangrijkste ingrediënt voor een besluit over jouw rechtspositie dienen.

Het is bijna onmogelijk dat er een rechtmatig, eerlijk besluit voortvloeit als er sprake is van onjuiste professionele indrukken, meningen en conclusies!

Zie er daarom op toe dat jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk kloppen.

Daar heb je ook zelf - zoals in elke relatie waarin jij deel van uitmaakt - een belangrijke verantwoordelijkheid bij:

Je moet zelf ook de overheid naar waarheid informeren. Ook zelf niet liegen dus!

Recht op rectificatie

Leugens zijn hardnekkige virussen, vooral als zij door ambtenaren in het systeem zijn gebracht.

Gelukkig is er een vaccin: het recht op rectificatie.

Ook weer op grond van de AVG kun je jouw persoonsgegevens laten corrigeren (aanvullen, verbeteren). Met dit privacyrecht dwing je bij de overheid af dat verdraaiing van feiten en leugens ongedaan worden gemaakt.

#AlleenSamen!

Het onder controle krijgen van ambtenarenleugens kun je helaas niet alleen. De overheidsorganisatie moet dan wel meewerken, want:

#AlleenSamen krijgen we ambtenarenleugens onder controle!

Dat wil zeggen dat het wel mee moet zitten dat een gemeente of ander bestuursorgaan samen met jou de AVG (inzage en rectificatie) tot een succes wil maken.

AlleenSamen